Architekt Systemów ICT

Nask

Warszawa

10 dni temu

Nasz zespół w NASK:


Tworzymy zespół odpowiedzialny za wdrażanie i utrzymanie technicznych platform ICT, które wspierają projekty badawczo-rozwojowe, a także krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Architekt Systemów ICT
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
 • Równoległa praca w co najmniej dwóch dużych projektach ICT;
 • Realizacja zadań w obszarze rozwoju i integracji systemów bezpieczeństwa;
 • Budowa środowiska przetwarzającego dane związane z bezpieczeństwem IT;
 • Rozwój i integracja systemów przetwarzających duże ilości danych.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego;
 • doświadczenia w projektowaniu, integracji i wdrażaniu systemów IT w tym umiejętności szacowania pojemności i wymiarowania rozwiązań;
 • znajomości koncepcji projektowania i optymalizacji baz danych;
 • znajomości zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa z obszaru IT (np. Firewall, IDS/IPS, VPN, podatności urządzeń i aplikacji, NVD);
 • wiedzy z zakresu rozwiązań wiodących producentów w zakresie narzędzi bezpieczeństwa (np. IBM, McAfee, HP, Cisco Systems, Checkpoint; Juniper, Fortinet, F5 i innych);
 • rozumienia technik mikroserwisów, wirtualizacji;
 • sprawnego posługiwania się narzędziami LDAP;
 • znajomości metodyk zarządzania projektami PRINCE 2;
 • znajomości języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji.
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w projektowaniu metod testowania dużych systemów IT;
 • doświadczenie w posługiwaniu się normami technicznymi;
 • dobra znajomość typowych usług sieciowych oraz umiejętność administrowania systemami Linux - doświadczenie w roli administratora systemów Linux;
 • umiejętność wykorzystania informacji generowanych przez technologie bezpieczeństwa IT (m. in. IPS/IDS, WAF, WG, AV, DLP, NGF) oraz logów systemów operacyjnych syslog;
 • znajomość zagadnień związanych z kryptografią w tym znajomość modułów oraz protokołów kryptograficznych;
 • umiejętność wytwarzania dokumentacji technicznej;
 • znajomość języków opisu systemów IT w notacji UML, BPMN;
 • znajomość zagadnień utrzymania systemów ICT z użyciem ITIL;
 • potwierdzona umiejętność kierowania i koordynowania zespołami technicznymi;
 • zdolność planowania pracy i terminowego dostarczania produktów.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Równowagę między pracą a życiem osobistym
 • Elastyczne godziny pracy
 • Ciekawe projekty
 • Współpracę z ekspertami w branży
 • Udział w szkoleniach i konferencjach
 • Naukę języka angielskiego w godzinach pracy
 • Opiekę medyczną
 • Kartę Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Biuro w dogodnej lokalizacji
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Informujemy, że akceptacja powyższej oferty oznacza wyrażenie zgody na udział w rekrutacji organizowanej przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 oraz udostępnienie Twoich danych osobowych do NASK-PIB.

Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : inspektorochronydanych@nask.pl;
2. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
3. Masz prawo do wycofania udzielonej NASK-PIB zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; aby wycofać udzieloną zgodę należy napisać na adres: rodowrekrutacji@nask.pl;
4. NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące;
5. Masz prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
6. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7. Twoje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Poznaj

Nask

W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu. W dotychczasowej formie organizacyjnej, jako jednostka badawczo-rozwojowa, działał od grudnia 1993 r. do 1 października 2010 r. Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa funkcjonuje jako instytut badawczy. NASK jest wiodącym polskim operatorem sieci transmisji danych. Oferuje nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. We współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukową i badawczo-wdrożeniową. Są to m.in. projekty z dziedziny jakości usług teleinformatycznych (QoS - Quality of Service) i bezpieczeństwa systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem biometrycznych metod identyfikacji. Aktywnie działamy w wielu organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych (FIRST, CENTR, TERENA, RIPE), uczestniczymy w projektach Unii Europejskiej. W ramach NASK działa zespół CERT Polska - pierwszy w Polsce Computer Emergency Response Team (zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych), ściśle współpracujący z podobnymi zespołami na całym świecie.