Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Archiwista
Archiwum Państwowe w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Archiwum Państwowe w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83846

Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca odporności na stres związany z reprezentowaniem jednostki na zewnątrz, delegacje służbowe w ramach kontroli państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (komunikacja publiczna). Kontakt z kurzem mogący powodować alergie. Wysiłek fizyczny przy przeprowadzaniu ekspertyz oraz kontroli. Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, poprzez przeprowadzanie działań kontrolnych w podmiotach zewnętrznych
 • dokonuje wartościowania dokumentacji, poprzez przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych, realizację wniosków na brakowanie, wydawanie opinii dla niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie konsultacji podmiotom zewnętrznym
 • opiniuje spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego, sprawdza prawidłowość stanu przygotowania tych materiałów oraz udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie porządkowania, zewidencjonowania oraz technicznego zabezpieczenia dokumentacji
 • wyszukuje zmian w resortowych przepisach prawnych dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją
 • udziela konsultacji podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 • przeprowadza szkolenia, warsztaty w podmiotach zewnętrznych
 • wykonuje działania w sferze niepaństwowego zasobu archiwalnego poprzez dokonywanie oceny dokumentacji w związku z ustaniem działalności podmiotów niepaństwowych
 • opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych podmiotów zewnętrznych oraz udziela konsultacji w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku archiwisty w archiwum państwowym lub w archiwum zakładowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • dokładność, sumienność
 • umiejętność analizowania i wnioskowania
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz

Podobne oferty