Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Archiwista
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Olsztyn
140 dni temu
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 90495

Warunki pracy

praca biurowa w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
podjazd do budynku i winda dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • • Udostępnianie dokumentacji w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • • Udzielanie informacji o zasobie Archiwum
 • • Sporządzanie odpisów, wypisów, wyciągów i kopii materiałów archiwalnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • • Prowadzenie działalności popularyzatorskiej (organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych, przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych)
 • • Poszukiwanie materiałów archiwalnych w celu wyszukania informacji niezbędnych do załatwienia kwerend od osób i instytucji
 • • Udostępnianie materiałów w Pracowni Naukowej
 • • Prowadzenie prac w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowania zasobu Archiwum
 • • Wykonywanie innych czynności i prac z zakresu działania Archiwum Państwowego w Olsztynie, zleconych przez Dyrekcję oraz bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • • Doświadczenie na stanowisku w archiwum zakładowym lub archiwum państwowym
 • • Zdolności organizacyjne i interpersonalne, stanowczość
 • Dokładność, sumienność, umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku
 • • Umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów
 • • Umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
 • • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe