Asystent ds. realizacji zamówień i administracji

Tubes International Sp. z o.o.

Katowice

379 dni temu

Firma: Tubes International Sp. z o. o.
Ul. Bystra 15 a
61-366 Poznań

 

Typ zatrudnienia: Umowa o pracę

Asystent ds. realizacji zamówień i administracji
Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska pracy:
 • kompleksowa obsługa klienta na sklepie
 • realizacja zamówień –wystawianie dokumentów sprzedaży (w tym obsługa kasy)
 • obsługa sekretariatu i korespondencji
 • praca z komputerem
 • współpraca z innymi oddziałami oraz centralą w Poznaniu
Wymagania:
 • preferowane wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra organizacja pracy i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • łatwość budowania pozytywnych i stałych relacji z klientami
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • sumienność, zaangażowanie, zdolności organizacyjne
 • mile widziana znajomość programu typu SAP, IFS
Oferujemy:
 • zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • szkolenie
 • miłą i przyjazną atmosferę w zgranym zespole
 • dofinansowanie pakietu sportowego po trzech miesiącach

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).  

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tubes International Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym Tubes International sp. z o.o.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Tubes International sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bystrej 15a, KRS: 0000124055, NIP: 7810046084, REGON: 630115103, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124055.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@tubes-international.com
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Tubes International sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacji.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Tubes International sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Tubes International sp. z o.o.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Tubes International Sp. z o.o.

TUBES INTERNATIONAL jest firmą zajmującą się sprzedażą profesjonalnych rozwiązań w zakresie węży i złączy przemysłowych oraz przewodów hydrauliki siłowej dla wszystkich gałęzi przemysłu. Firma została założona w 1993 roku i od początku swojej działalności skupia się na oferowaniu specjalistycznych rozwiązań węży i złączy przemysłowych. Swoje produkty oraz usługi firma sprzedaje poprzez własną sieć sprzedaży. Od początku swojej działalności TUBES INTERNATIONAL współpracuje z renomowanymi producentami z całego świata co zapewnia możliwość oferowania wyrobów spełniających najwyższe wymogi pod względem technicznym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

Poznaj stanowisko: Asystent / Asystentka 
Praca jako asystent polega na realizowaniu zadań zleconych przez pracowników działu. Są to zazwyczaj proste, ale często czasochłonne czynności. Ich zakres zależy tak naprawdę od branży firmy oraz działu. Inaczej będzie wyglądać codzienna praca asystenta w firmie informatycznej, a inaczej w dziale obsługi klienta dużej sieci sklepów. W pierwszym przypadku kandydat do pracy musi wykazać się techniczną wiedzą a w drugim ...
Praca Asystent / Asystentka