Najnowsze oferty pracy

 • Asystent / Asystentka Dyrektora Pionu Szpitali

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat
  13 godz.
  Twoje zadania: Prowadzenie kalendarza przełożonego. Bieżący kontakt ze Szpitalami, w tym monitorowanie stanu realizacji zadań, pozyskiwanie informacji, prowadzenie korespondencji. Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, przygotowywanie bieżących analiz i raportów, prezentacji,...
 • Asystent / Asystentka ds. Zarządzania Siecią Poddostawców

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Kontakt z placówkami Poddostawczymi. Wprowadzanie danych dotyczących zrealizowanych przez Pacjentów usług medycznych do systemu operacyjnego. Weryfikacja zgodności umów podwykonawczych z systemem operacyjnym spółki. Prowadzenie rejestrów i baz danych. Tworzenie raportów....
 • Administrative Assistant in Security and Information Management Division / Support Staff of Director

  Staff Partners   Warszawa, Śródmieście    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / praktykant/stażysta / asystent  umowa o pracę / o pracę tymczasową  pełny etat   8 000 - 9 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  3 dni
  Duties and tasks linked to the post: to provide daily administrative support concerning establishment, introduction and development of Business Continuity Management System (BCMS) in the Agency; to follow-up on status of procurement procedures, financial matters, including payments within framework...
 • Profesjonalny Asystent / Profesjonalna Asystentka

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Your future role: Administrative support resulting from the specificity of the Supervisor's role, Calendar management, Comprehensive organization of business and integration meetings, Travel management, Settlement of business expenses, Support in the preparation and circulation of documents.
 • Asystent Brokera

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Do Twoich zadań należeć będzie: Aktywne wsparcie Brokerów. Przygotowywanie slipów brokerskich, opracowań, raportów, rekomendacji i innych niezbędnych dokumentów. Raportowanie zgodnie z procedurami Aon. Dbanie o porządek w dokumentacji zgodnie z procedurami Aon. Poszerzanie wiedzy...
 • Asystent rzecznika patentowego - praca biurowa

  AOMB POLSKA sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa / stacjonarna
  asystent  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat   4 600 - 6 400 zł brutto/mies.
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: organizacja kalendarza rzeczników, pilnowanie terminów; wsparcie codziennej pracy rzeczników i paralegals; bieżący (mailowy i telefoniczny) kontakt z klientami; przygotowywanie i edycja dokumentów; obsługa programów InPro, PUEUP (UPRP), Online Filing (EPO)...
 • Asystent kierownika projektów

  AB INDUSTRY S.A.   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista senior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  6 dni
  Wsparcie zespołu projektowego w zadaniach organizacyjnych, Organizacja narad i spotkań, Prowadzenie narad oraz spotkań, Przygotowywanie notatek, harmonogramów, raportów, sprawozdań, Nadzór i administracja biura budowy.
 • Asystent / Asystentka Biura

  Stecol Corporation Sp. z o.o. Oddział w Polsce   Warszawa, Al. Jerozolimskie 176    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  Opis stanowiska odbieranie połączeń telefonicznych, ewidencjonowanie i ekspedycja korespondencji, bieżąca organizacja pracy sekretariatu oraz wsparcie pracy biura (m.in. skanowanie dokumentów, opisywanie faktur, serwis kawy) obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie ewidencji samochodów...
 • Asystent kierownika projektów

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista senior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  6 dni
  Wsparcie zespołu projektowego w zadaniach organizacyjnych, Organizacja narad i spotkań, Prowadzenie narad oraz spotkań, Przygotowywanie notatek, harmonogramów, raportów, sprawozdań, Nadzór i administracja biura budowy.
 • Asystent / Asystentka ds. Refundacji

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  6 godz.
  Twoje zadania: Rozkładanie poczty. Archiwizacja dokumentów. Weryfikacja zasadności wniosków refundacyjnych i zwrotów kosztów, prowadzenie stosownych rejestrów. Komunikacja z Pacjentem i innymi Działami w firmie. Analizy i raporty z wykorzystania refundacji / zwrotów kosztów.
Zobacz więcej ofert pracy

Asystent

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Warszawa
asystent
praca stacjonarna
37 dni temu
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138959

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji,
np. obywatele, przedsiębiorstwa)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-dla-osob-majacych-trudnosci-w-poruszaniu-sie


 

Zakres zadań

 • Zapewnia organizację i obsługę spotkań członka kierownictwa ministerstwa poprzez m.in.: prowadzenie terminarza, obsługę gości, przygotowanie materiałów, czy rezerwację sal.
 • Przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne (w tym w języku angielskim), kieruje interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych lub pracowników, przyjmuje i nadaje faksy, obsługuje pocztę elektroniczną, powiela materiały. Redaguje pisma, przepisuje zlecone teksty, kompletuje informatory, spisy telefoniczne, zaopatruje w materiały biurowe oraz dba o estetykę pomieszczeń.
 • Przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do członka kierownictwa ministerstwa (również w języku angielskim), w szczególności prowadzi elektroniczną ewidencję pism, nadzoruje obieg korespondencji, kontroluje terminowość udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do członka kierownictwa ministerstwa.
 • Koordynuje proces przedkładania do podpisu lub akceptacji członka kierownictwa ministerstwa pism wychodzących, notatek i innych materiałów, przygotowanych przez komórki organizacyjne ministerstwa.
 • Przekazuje polecenia i ustalenia członka kierownictwa kierującym komórkami organizacyjnymi oraz pracownikom i w zależności od dyspozycji monitoruje ich realizację oraz kontroluje terminowość, a także zarządza innymi informacjami zgodnie przyjętymi procedurami.
 • Śledzi na bieżąco prace Rządu i Parlamentu oraz informacje medialne w zakresie właściwości obsługiwanego członka kierownictwa.
 • Aktualizuje i rejestruje dane teleadresowe podmiotów, z którymi współpracuje ministerstwo, dbając o aktualność danych w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym w ministerstwie.
 • Wspiera lub w razie nieobecności zastępuje innych pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarsko-asystenckim
 • znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość zasad obsługi klienta i savoire-vivre’u
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • samodzielność i inicjatywa
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość zagadnień objętych działem oświata i wychowanie
 

Podobne oferty

 • Asystent / Asystentka Dyrektora Pionu Szpitali

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat
  13 godz.
  Twoje zadania: Prowadzenie kalendarza przełożonego. Bieżący kontakt ze Szpitalami, w tym monitorowanie stanu realizacji zadań, pozyskiwanie informacji, prowadzenie korespondencji. Zbieranie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, przygotowywanie bieżących analiz i raportów, prezentacji,...
 • Asystent / Asystentka ds. Zarządzania Siecią Poddostawców

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  1 dni
  Twoje zadania: Kontakt z placówkami Poddostawczymi. Wprowadzanie danych dotyczących zrealizowanych przez Pacjentów usług medycznych do systemu operacyjnego. Weryfikacja zgodności umów podwykonawczych z systemem operacyjnym spółki. Prowadzenie rejestrów i baz danych. Tworzenie raportów....
 • Administrative Assistant in Security and Information Management Division / Support Staff of Director

  Staff Partners   Warszawa, Śródmieście    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / praktykant/stażysta / asystent  umowa o pracę / o pracę tymczasową  pełny etat   8 000 - 9 000 zł brutto/mies.  rekrutacja online
  3 dni
  Duties and tasks linked to the post: to provide daily administrative support concerning establishment, introduction and development of Business Continuity Management System (BCMS) in the Agency; to follow-up on status of procurement procedures, financial matters, including payments within framework...
 • Profesjonalny Asystent / Profesjonalna Asystentka

  PwC   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  4 dni
  Your future role: Administrative support resulting from the specificity of the Supervisor's role, Calendar management, Comprehensive organization of business and integration meetings, Travel management, Settlement of business expenses, Support in the preparation and circulation of documents.
 • Asystent Brokera

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa o pracę  pełny etat
  5 dni
  Do Twoich zadań należeć będzie: Aktywne wsparcie Brokerów. Przygotowywanie slipów brokerskich, opracowań, raportów, rekomendacji i innych niezbędnych dokumentów. Raportowanie zgodnie z procedurami Aon. Dbanie o porządek w dokumentacji zgodnie z procedurami Aon. Poszerzanie wiedzy...
 • Asystent rzecznika patentowego - praca biurowa

  AOMB POLSKA sp. z o.o.   Warszawa, Rondo Daszyńskiego    praca hybrydowa / stacjonarna
  asystent  umowa o pracę / zlecenie  pełny etat   4 600 - 6 400 zł brutto/mies.
  5 dni
  Twój zakres obowiązków: organizacja kalendarza rzeczników, pilnowanie terminów; wsparcie codziennej pracy rzeczników i paralegals; bieżący (mailowy i telefoniczny) kontakt z klientami; przygotowywanie i edycja dokumentów; obsługa programów InPro, PUEUP (UPRP), Online Filing (EPO)...
 • Asystent kierownika projektów

  AB INDUSTRY S.A.   Warszawa    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista senior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  6 dni
  Wsparcie zespołu projektowego w zadaniach organizacyjnych, Organizacja narad i spotkań, Prowadzenie narad oraz spotkań, Przygotowywanie notatek, harmonogramów, raportów, sprawozdań, Nadzór i administracja biura budowy.
 • Asystent / Asystentka Biura

  Stecol Corporation Sp. z o.o. Oddział w Polsce   Warszawa, Al. Jerozolimskie 176    praca stacjonarna
  asystent  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  Opis stanowiska odbieranie połączeń telefonicznych, ewidencjonowanie i ekspedycja korespondencji, bieżąca organizacja pracy sekretariatu oraz wsparcie pracy biura (m.in. skanowanie dokumentów, opisywanie faktur, serwis kawy) obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie ewidencji samochodów...
 • Asystent kierownika projektów

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz    praca stacjonarna   za 3 dni wygasa
  specjalista senior / mid  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  6 dni
  Wsparcie zespołu projektowego w zadaniach organizacyjnych, Organizacja narad i spotkań, Prowadzenie narad oraz spotkań, Przygotowywanie notatek, harmonogramów, raportów, sprawozdań, Nadzór i administracja biura budowy.
 • Asystent / Asystentka ds. Refundacji

  LUX MED Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
  asystent  umowa zlecenie  pełny etat
  6 godz.
  Twoje zadania: Rozkładanie poczty. Archiwizacja dokumentów. Weryfikacja zasadności wniosków refundacyjnych i zwrotów kosztów, prowadzenie stosownych rejestrów. Komunikacja z Pacjentem i innymi Działami w firmie. Analizy i raporty z wykorzystania refundacji / zwrotów kosztów.