Członek Zarządu ds. Technicznych

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa

Warszawa

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 4116835, z dnia 2021-01-18

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „BATORY" WARSZAWA,
UL. G.BRUNA 32, 02-594 WARSZAWA

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Członek Zarządu ds. Technicznych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • nadzorowanie pracy zespołu techniczno-administracyjnego,
 • tworzenie i rozliczanie planów remontowych dla nieruchomości,
 • współpraca z firmami remontowymi oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem prac,
 • współpraca z mieszkańcami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji i remontów nieruchomości,
 • uczestnictwo w odbiorach prac,
 • współpraca i nadzór nad gospodarzami nieruchomości,
 • zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie nieobecności.

Wymagania

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE WYMAGANE:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność potwierdzona gotowością zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość prawa spółdzielczego i budowlanego,
 • znajomość oprogramowania MS Office.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • studia podyplomowe, kursy z zarządzania,
 • licencja zarządcy nieruchomości,
 • doświadczenie w pracy z podwykonawcami,
 • uprawnienia budowlane,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 • umiejętność kosztorysowania.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, po okresie próbnym;
 • pracę w bardzo dobrej lokalizacji,
 • pracę pełną wyzwań.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. list motywacyjny oraz życiorys z jednym zdjęciem,
 2. udokumentowanie posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego (kopie dyplomów, świadectw, licencji, certyfikatów ukończonych szkoleń itp.),
 3. udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej (kopie świadectw pracy, ewentualne referencje),
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. dane kontaktowe (adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej),
 6. oświadczenie o poddaniu się procedurze przeprowadzanego postępowania konkursowego, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu wyboru kandydatów oraz zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie uzyskał o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania.

Oferty z dopiskiem „KONKURS NA CZŁONKA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH"

należy składać do dnia 28 stycznia 2021 r. godz. 1700 na adres:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ SBM „BATORY"

UL. G.BRUNA 32

02-594 WARSZAWA

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru kandydatów. Przesłane dokumenty nie będą zwracane. O dopuszczeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej wyłonieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa