Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

mBank S.A.

Warszawa

6 dni temu

Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi

przyjemnością codziennych zadań!

Ekspert ds. AML/ CFT (obszar regulacji, polityk i projektów)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/50/0421

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej rozpoczynamy rekrutację dotyczącą roli Eksperta ds. AML i CTF.

Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował: wyznaczanie standardów, przygotowywanie regulacji i polityk AML/CFT, uczestnictwo w projektach, doradzanie oraz opiniowanie regulacji biznesowych.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy wyglądają następująco:

 • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP, formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP;
 • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w celu zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych;
 • kontakt z regulatorami;
 • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów.

Masz to COŚ?

 • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii;
 • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, implementacji standardu w zakresie AML/CFT;
 • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego;
 • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT;
 • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excel’em;
 • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków;
 • komunikujesz się w j. angielskim;
 • lubisz pracę zespołową;
 • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania;
 • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy.
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Poznaj

mBank S.A.

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Stworzyliśmy najbardziej innowacyjną na świecie platformę bankowości elektronicznej, docenioną prestiżowymi, międzynarodowymi nagrodami. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Dowiedz się więcej: https://www.mBank.pl/kariera

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz