Ekspert ds. incydentów bezpieczeństwa IT

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

466 dni temu

PGE Systemy S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PGE i zajmującą się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek GK PGE

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ekspert ds. incydentów bezpieczeństwa IT
Nr ref.: GKPGE/SYS/1/2017
Miejsce pracy: Warszawa


Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju


Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w pracach zespołu Security Operation Center w trybie 24/7 z poziomu Linii3,
 • Aktywne wsparcie analiz wykonywanych przez Zespół SOC,
 • Analiza wykrytych incydentów bezpieczeństwa IT za pomocą m.in. narzędzia klasy SIEM,
 • Opracowanie szczegółowej analizy wpływu zagrożeń na działalność organizacji,
 • Wykrywanie anomalii, zagrożeń i ich wpływu na infrastrukturę IT GK,
 • Śledzenie trendów dotyczących cyberbezpieczeństwa,
 • Nadzór i realizacja działań prewencyjnych i monitorujących występowanie zagrożeń,
 • Wsparcie, mentoring pierwszej i drugiej linii zespołu,
 • Wsparcie w procesach analizy śledczej,
 • Logiczne podejście do identyfikacji i rozwiązywania problemów,
 • Monitorowanie źródeł informacji w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń,
 • Współpraca z jednostkami typu CERT w Polsce i na świecie,
 • Raportowanie wskaźników bezpieczeństwa IT,
 • Przygotowywanie raportów i rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa IT,
 • Wsparcie procesu wdrożeniowego narzędzi usprawniających prace zespołu SOC.

Profil idealnego kandydata:

 • Minimum 2 lata pracy w IT na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem o zbliżonym zakresie obowiązków,
 • Wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie analizy bezpieczeństwa IT, w szczególności wiedza w zakresie aktualnych cyberzagrożeń, mechanizmów ataków (z uwzględnieniem ataków typu APT, Malware itp.),
 • Wiedza i praktyczne doświadczenie z systemami: Windows, Linux/Unix,
 • Doświadczenie w działaniach operacyjnych związanych z monitoringiem bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • Praktyczna znajomość technologii sieciowych (sieci LAN/WAN, protokołów),
 • Wiedza w zakresie analizy danych, korelacji logów, scenariuszy ataków na systemy informatyczne lub pracowników i metod obrony przed nimi,
 • Wiedza w zakresie przygotowywania parserów, wyrażeń regularnych, dedykowanych konektorów
 • Znajomość rozwiązań stosowanych do monitoringu bezpieczeństwa IT, analizy logów i korelacji zdarzeń,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie zapewniającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • Posiadanie certyfikatów, odbytych szkoleń w zakresie administracji, wdrażania, obsługi systemów klasy SIEM,
 • Gotowość do pracy zmianowej.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość technik dekompilacji i inżynierii wstecznej kodu, zagadnień i sposobów przeprowadzania analiz śledczych,
 • Doświadczenie w statycznych analizach złośliwego oprogramowania, w przeprowadzaniu analizy po włamaniowej, we wdrażaniu narzędzi wspomagających bezpieczeństwo IT,
 • Posiadanie certyfikatów branżowych z obszaru systemów operacyjnych, sieci, baz danych, bezpieczeństwa (np.: GIAC ,CEH/ECSA, CCNA, RHCSA, ścieżki Microsoft MCSA/MCSE/MCITP lub inne certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa).

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzanie wiedzy
 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych

PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 75, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 k.p. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Siennej 75, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.


Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez PGE Systemy S.A. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej PGE Systemy S.A. i na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez PGE Systemy S.A. kolejnych rekrutacji”.


Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. ochrony danych

Specjalista ds. ochrony danych odpowiada w firmie za właściwe zabezpieczenie informacji na temat pracowników zatrudnionych w firmie czy klientów. Chroni również wspomniane dane przed niepożądanym wyciekiem. Specjalista ds. ochrony danych osobowych powinien posiadać teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych (zarówno tych jawnych, jak i ...
Specjalista ds. ochrony danych Praca Specjalista ds. ochrony danych

Rekrutują z Praca.pl