Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Ekspert ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
Warszawa
ekspert
pełny etat
umowa o pracę
43 dni temu

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.oto spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

 

Obecnie PEJ sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Ekspert ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BBBiI/4/2021

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Planowanie, inicjowanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z wdrożeniem, doskonaleniem i funkcjonowaniem systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Spółki, opartego o normę ISO/IEC 27001.
 • Współpraca przy projektowaniu struktury organizacji bezpieczeństwa oraz podziału kompetencji z Zespołem ds. Informatyki.
 • Opracowanie metody procesu analizy ryzyka w organizacji wraz z jej cyklicznym prowadzeniem.
 • Współpraca z KO odpowiedzialną za świadczenie usług IT opiniowanie rozwiązań oraz dostawców usług, opiniowanie architektury systemów teleinformatycznych.
 • Bieżąca kontrola oraz ocena funkcjonowania i skuteczności wdrożonych Zabezpieczeń organizacyjno technicznych zastosowanych przez Spółkę oraz przedsiębiorców realizujących usługi na jej rzecz w obszarze będącym w odpowiedzialności Pracownika w kontekście wdrożenia SZBI.
 • Opracowywanie propozycji do projektu budżetu Biura w zakresie odpowiadającym zakresowi obowiązków Pracownika i przedstawianie ich bezpośredniemu przełożonemu. Kontrola realizacji budżetu oraz przestrzeganie ustalonych limitów.
 • Przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących obszaru będącego w odpowiedzialności Pracownika, w tym opiniowanie rozwiązań planowanych do wdrożenia w Spółce pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Organizacja, prowadzenie szkoleń w obszarze będącym w odpowiedzialności Pracownika.
 • Opracowanie wymagań podczas wyboru oraz nadzór nad jednostką wspierającą Spółkę we wdrożeniu SZBI.
 • Udział w projektach/wdrożeniach (pracach rozwojowych) realizowanych w ramach Spółki.
 • Współpraca z innymi pracownikami macierzystej komórki organizacyjnej, w szczególności pracownikiem odpowiedzialnych za obszar bezpieczeństwa informacji i kontraktowania usług ICT, przy realizacji zadań wynikających z charakteru stanowiska.
 • Udział w postępowaniach zakupowych realizowanych w ramach Spółki (tworzenie, konsultowanie i opiniowanie dokumentacji zakupowej w obszarze odpowiedzialności Pracownika).
 • Udział w kontrolach/audytach realizowanych przez komórki organizacyjne Spółki właściwe ds. audytu i kontroli. Wdrażanie lub nadzorowanie przebiegu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi (w tym z instytucjami porządku i bezpieczeństwa publicznego), których zakres działania ma lub może mieć wpływ na bezpieczeństwo Spółki.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i podmiotami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa obiektów i materiałów jądrowych.
 • Reprezentowanie Spółki w kontaktach zewnętrznych (krajowych i międzynarodowych) w ramach przypisanego obszaru zadaniowego przy realizacji zadań wskazanych przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z zakresem określonym w udzielonych pełnomocnictwach oraz z zachowaniem należytej dbałości o właściwy wizerunek Spółki.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Preferowany kierunek: informatyka/ inżynieria komputerowa; inżynieria sieci; inżynieria bezpieczeństwa IT.
 • Wiedza specjalistyczna i praktyczna:
  • Znajomość norm ISO 27001, 22301, 31000.
  • Znajomość zasad ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
  • Znajomość rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej adekwatnie do zakresu obowiązków.
  • Znajomość zasad i metod budowania organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Znajomość polskiego środowiska prawnego, regulującego zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa IT
  • Umiejętność prowadzenia audytów.
  • Umiejętność szkolenia i edukowania pracowników i osób trzecich.
  • Znajomość rozwiązań sprzętowych i programowych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Preferowane doświadczenie zawodowe min. 5 lat
 • Mile widziane uprawnienia:
  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001.
  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301.
  • CISA Certified Information Systems Auditor (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych).
  • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniającego do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli “tajne”.
 • Znajomość programów IT: pakiet biurowy Microsoft Office.
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
 • Benefity pozapłacowe

Poznaj

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Podobne oferty