Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Ekspert standaryzacji procesów kadrowo-płacowych
Impel S.A.
Wrocław
ekspert
54 dni temu

Impel S.A. – jedna ze spółek Grupy Impel, lidera w Polsce w zakresie usług outsourcingowych poszukuje osoby na stanowisko:

Ekspert standaryzacji procesów kadrowo-płacowych
Miejsce pracy: Wrocław


Twój zakres obowiązków:

 • Monitorowanie zmian w przepisach prawa
 • Operacjonalizacja i wdrażanie zmian na podstawie przepisów prawa w zakresie procesów kadrowo –płacowych
 • Uczestniczenie w projektach z obszaru kadr i płac
 • Przygotowywanie we współpracy z bezpośrednim przełożonym strategii prowadzenia kontroli instytucji zewnętrznych (ZUS, PFRON, Straż Graniczna, MSWiA)
 • Reprezentowanie firmy w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi
 • Nadzorowanie i odpowiadanie za prawidłowy przebieg procesu obsługi kontroli zewnętrznych
 • Kompletowanie i dostarczanie dokumentacji wymaganej w ramach procesu kontroli oraz współpraca z innymi działami w celu zgromadzenia niezbędnych informacji oraz opracowywania odpowiedzi dla organów kontrolujących
 • Analizowanie wyników kontroli oraz przygotowywanie wynikających z nich rekomendacji dla organizacji
 • Opracowywanie sprawozdania i raportów dla Dyrektora Personalnego i Zarządu

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze personalnym lub innym związanym z prawem pracy
 • Wszechstronna, ugruntowana i praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Wiedza w zakresie prawa cywilnego
 • Samodyscyplina i bardzo dobra organizacja pracy
 • Odporność na stres
 • Samodzielność w działaniu
 • Dbałość o terminowość i wysoką jakość realizowanych zadań
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, w tym umiejętności przekonywania
 • Asertywność
 • Silna motywacja do pracy oraz odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Umiejętności analityczne
 • Dyskrecja
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w systemie SAP

To oferujemy:

 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w jednej z największych polskich organizacji biznesowych
 • Stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • Współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie oraz innych obszarów organizacji
 • Możliwość korzystania z benefitów pozapłacowych
 • Dostęp do bazy szkoleń na platformie e-learningowej
Grupa Impel to:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.


Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz tutaj


Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:


Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: iod@auraco.pl

Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

Podobne oferty