Architekt

Klient portalu Praca.pl

Radom

40 dni temu

Ogłoszenie numer: 2650041, from 2019-09-09

Praca.pl client

Architekt

Location: mazowieckie / Radom

 

Job description

 • Projektowanie budynków mieszkalnych, biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych oraz uzgadnianie i wykonywanie projektów
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz przygotowywanie obiektów do odbioru
 • Prowadzenie dokumentacji budowlanej
 • Kompleksowy nadzór nad inwestycjami, w tym koordynowanie wszystkich podmiotów współpracujących przy ich utrzymaniu
 • Nadzór nad gospodarowaniem powierzonymi materiałami, urządzeniami i narzędziami,
 • Nadzorowanie procesu prac związanych z usuwaniem usterek przez wykonawcę oraz zatwierdzanie protokołem wykonanych prac,
 • Przeprowadzanie i nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług,
 • Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i urządzeń, zapewnienie ich aktualności i kompletności,
 • Znajomość stosownych przepisów, norm i rozporządzeń budowlanych, warunków technicznych i procedur administracyjnych
 • Inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie,
 • Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ oraz nadzór w tym zakresie nad podległymi pracownikami oraz podwykonawcami
 • Przeprowadzanie i nadzór nad eksploatacją, przeglądami, konserwacjami, remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia, instalacje, systemy techniczne),
 • Raportowanie działań Zarządowi

Requirements

 • Wykształcenie  wyższe kierunkowe: administracja, budownictwo.
 • Uprawnienia architektoniczne do projektowania budynków mieszkalnych, biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych
 • Doświadczenie  zawodowe na  stanowisku  architekta
 • Samodzielność i inicjatywa przy rozwiązywaniu problemów
 • Umiejętność zarządzania czasem, ustalania priorytetów
 • Analityczne myślenie
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Rzetelność
 • Dynamizm i kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętności współpracy z zespołem technicznym oraz prowadzenia spraw administracyjnych zgodnie z określonymi procedurami
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office)
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Efektywna  organizacji czasu i pracy, przedsiębiorczość i wysoka kultury osobistej
 • Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność budowania i utrzymywania trwałych relacji biznesowych
 • Mile widziane :  licencja zarządcy nieruchomości oraz wiedza teoretyczna i praktyczna z zarządzania nieruchomościami

We offer

 • Ambitną pracę pełną wyzwań, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Narzędzia potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych
Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data for the needs necessary in the recruitment process.