Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Referent prawno-administracyjny

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Poznań

33 dni temu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 53706

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
- budynek wyposażony jest w windę osobową i nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw w zakresie postępowań kwalifikacyjnych o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz odwołań od decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • prowadzenie spraw dotyczących sieci szkół/placówek, w tym wydawania opinii na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby prawnej lub osoby fizycznej
 • prowadzenie spraw dotyczących nadania nauczycielom tytułu honorowego profesora oświaty, medali i odznaczeń oraz przyznania nagród
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań wynikających z systemu informacji oświatowej (SIO) w zakresie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nadanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz obsługa narzędzia monitorującego proces likwidacji/przekształceń szkół i placówek
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych
 • wykonywanie zdań dotyczących wydawania opinii w sprawie spełniania warunków określonych w ustawie przez szkołę niepubliczną
 • wykonywanie zadań dotyczących wyrażania zgody przez kuratora oświaty na zatrudnienie nauczycieli niemających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych w szkołach
 • prowadzenie spraw w zakresie wydawania, na wniosek osoby prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizycznej, opinii w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia na założenie szkoły, przedszkola lub placówki publicznej, oraz w sprawie założenia niepublicznych placówek, o których mowa w ustawie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej roku w obszarze lub powyżej 4 lat w administracji; doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostkach systemu oświaty lub obsłudze prawnej tych podmiotów
 • znajomość przepisów prawa oświatowego w zakresie realizowanych zadań
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz służby cywilnej
 • biegła znajomość pakietu biurowego Ms Office i systemu informacji prawnej LEX/Legalis
 • znajomość technik biurowych oraz w zakresie IT
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent