Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Starszy inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

32 days ago

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 50426

Warunki pracy

• Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• W budynku winda, architektoniczne bariery w postaci schodów między kondygnacjami, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji,
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
• Prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego - warunki pracy
w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• Wyjazdy służbowe samochodem służbowym lub środkami transportu publicznego.

Zakres zadań

 • Prowadzenie pod nadzorem kierownika postępowań administracyjnych, w tym: analizowanie złożonych dokumentów oraz wzywanie stron do uzupełnień, prowadzenie przesłuchań stron i świadków, w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach zezwoleń na pracę.
 • Sporządzanie pod nadzorem kierownika zawiadomień, wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych.
 • Współudział w przeprowadzaniu kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących wydawania pracodawcom informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
 • Obsługa systemów informatycznych Chronos, Pobyt v2. Obsługa systemu ZC w celu rejestracji złożonych wniosków i aktualizacji danych.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach w zakresie legalizacji pobytu, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe

Get to know the position: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Job Inspektor w Administracji Publicznej

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (594)
Wałbrzych (57)
Legnica (112)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (241)
Toruń (127)
Lubelskie:
Lublin (216)
Chełm (31)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (786)
Tarnów (71)
Nowy Sącz (71)
Mazowieckie:
Warszawa (1852)
Radom (158)
Płock (70)
Opolskie:
Opole (216)
Nysa (63)
Podkarpackie:
Rzeszów (161)
Przemyśl (34)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (36)
Łomża (28)
Pomorskie:
Gdańsk (455)
Gdynia (261)
Słupsk (63)
Śląskie:
Katowice (607)
Częstochowa (146)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (181)
Elbląg (91)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (568)
Kalisz (81)
Konin (54)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (345)
Koszalin (95)
Kołobrzeg (49)
Auchan (135)
Tesco (68)
Inditex (29)
Leroy Merlin (115)
Bricoman (13)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (60)
Carrefour (162)
PKO BP (271)
PwC (18)
KPMG (28)
Orange (42)
IKEA (40)
Budimex (2)

Hiring on praca.pl