Newest jobs

View more jobs

Swipe left or right
to go to next or previous job

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Białystok

10 days ago

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 46695

Warunki pracy

• praca w siedzibie urzędu i w terenie,
• praca przy komputerze,
• stanowiska pracy usytuowane są na I i II piętrze budynku biurowego, budynek nie jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
• stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie kontroli w szkołach
lub placówkach,
• praca w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoli

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 • wykonywanie zadań z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli
 • organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek
 • monitorowanie pracy szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • prowadzenie na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędnej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • realizowanie innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 • w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Get to know the position: Nauczyciel

  Nauczyciel to osoba, która prowadzi zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach. Pracuje w szkołach podstawowych, gimnazjach, technikach, liceach lub szkołach wyższych. Nauczyciel akademicki nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego w przeciwieństwie do nauczyciela z LO czy szkoły podstawowej. Nauczyciel musi: realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, rzetelnie realizować zadania związane ze ...
  Nauczyciel Job Nauczyciel

  Search jobs by:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (643)
  Wałbrzych (66)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (238)
  Toruń (142)
  Lubelskie:
  Lublin (239)
  Chełm (48)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (778)
  Tarnów (104)
  Nowy Sącz (89)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2015)
  Radom (171)
  Płock (72)
  Opolskie:
  Opole (225)
  Nysa (80)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (143)
  Przemyśl (39)
  Podlaskie:
  Białystok (155)
  Suwałki (39)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (460)
  Gdynia (288)
  Słupsk (76)
  Śląskie:
  Katowice (550)
  Częstochowa (171)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (203)
  Elbląg (126)
  Ełk (61)
  Wielkopolskie:
  Poznań (609)
  Kalisz (90)
  Konin (75)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (290)
  Koszalin (128)
  Kołobrzeg (44)
  Auchan (183)
  Tesco (162)
  Inditex (29)
  Leroy Merlin (166)
  Bricoman (28)
  STRABAG (5)
  ABB (44)
  Accenture (113)
  Carrefour (138)
  PKO BP (308)
  PwC (27)
  KPMG (39)
  Orange (29)
  IKEA (36)
  Budimex (29)

  Hiring on praca.pl