Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny Analityk Dużych Zbiorów Danych w Wydziale Baz Danych i Narzędzi Analitycznych w Departamencie Analiz i Innowacji
Centrala NFZ
Warszawa
65 dni temu

Główny Analityk Dużych Zbiorów Danych
w Wydziale Baz Danych i Narzędzi Analitycznych
w Departamencie Analiz i Innowacji


Numer ogłoszenia: DAiI/21/97


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert: 27.05.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • rozwój narzędzi na potrzeby prac analitycznych (np. funkcje i pakiety w R) pozostałych pracowników Wydziału Baz Danych i Narzędzi Analitycznych (WBDiNA), Wydziału Algorytmów Zgodności i Analiz Systemowych (WAZiAS) oraz Wydziału Monitorowania Raportów (WMiR);
 • tworzenie narzędzi umożliwiających automatyczne generowanie raportów;
 • tworzenie narzędzi do analizy i wizualizacji danych;
  wsparcie pracowników Departamentu Analiz i Innowacji w zakresie konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych z tworzonymi narzędziami i wykorzystywanymi programami oraz aplikacjami;
 • wykonywanie analiz dużych zbiorów danych (przy pomocy środowiska R i języka SQL) zlecanych przez przełożonych, w tym stosowanie modeli eksploracji danych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali nad zakresem informacyjnym hurtowni danych, wykorzystywanej na potrzeby prac analitycznych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • lata pracy zawodowej: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu analiz dużych zbiorów danych;
 • doświadczenie w analizach z obszaru systemu ochrony zdrowia;
 • wiedza w zakresu relacyjnych baz danych oraz metod eksploracji danych;
 • znajomość języków programowania (w tym R);
 • znajomość języka zapytań SQL;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym w szczególności Excel (tabele przestawne, funkcje tablicowe itd.);
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum poziom B2);
 • umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania źródeł informacji/literatury (w tym zagranicznych) dotyczących funkcjonowania systemów ochrony zdrowia;
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach ochrony zdrowia;
 • znajomość ekonometrii/metod uczenia maszynowego;
 • znajomość zasad sprawozdawania świadczeń finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość zagadnień ekonomicznych z zakresu ochrony zdrowia;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • kreatywność;
 • terminowość.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Poznaj

Centrala NFZ

Podobne oferty