Główny Księgowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Warszawa

2 dni temu

Ogłoszenie numer: 4133087, z dnia 2021-01-14

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "MOKOTÓW"

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Główny Księgowy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, ekonomiczne
 • minimum 10 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością, w tym przynajmniej 5 lat jako Główny Księgowy (preferowane w spółdzielczości)
 • minimum 15 letni staż pracy (preferowany w spółdzielczości)
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów podatkowych niezbędnych w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • niekaralność
 • znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej

Dodatkowym atutem kandydatów będzie:

 • doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy publicznych i unijnych

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys wraz ze zdjęciem, list motywacyjny dane kontaktowe
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz posiadanych uprawnień
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy
 • aktualną informację z KRK o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW"
 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW"

 

Niezbędne dokumenty prosimy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach
(bez danych osobowych na kopercie) z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ – KONKURS NA STANOWISKO: GŁÓWNY KSIĘGOWY (REK/SM/BZ/01/2021)"


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ W SIEDZIBIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "MOKOTÓW" (UL. NIEDŹWIEDZIA 14A/ 02-737 WARSZAWA) OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8:00 - 16:00, W PIĄTKI OD 8:00 13:45
DO DNIA 25.01.2021 R. WŁĄCZNIE


 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów"

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy