Główny specjalista ds. projektów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Wrocław

398 dni temu

Ogłoszenie numer: 2609989, z dnia 2019-08-21

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

Główny specjalista ds. projektów

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • Współudział w tworzeniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie aplikowania o dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inicjatyw o profilu infrastrukturalnym, w tym audyty energetyczne, kosztorysy, pozwolenia, oświadczenia i inne dokumenty techniczne
 • Udział w pracach nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych, w tym UE m.in. na zakupy inwestycyjne, prace budowlane i termomodernizacyjne
 • Koordynacja projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym m.in. z EFRR, programów Ministerstwa Zdrowia, partnerstwa publiczno-prywatnego lub budżetu Państwa
 • Przygotowywanie wniosków o płatność, w tym elektronicznych systemach dedykowanym sprawozdawaniu dotacji, np. SL2014
 • Nadzór nad prawidłową realizacją działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi szpitala w przygotowywaniu np. dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawców – zamówienia publiczne, koordynacja dokumentacji z prowadzonych postępowań, opisywanie dokumentów finansowych, monitoring budżetu
 • Kontakt z instytucją finansującą w sprawie projektu, przygotowywanie pism oraz oświadczeń na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu
 • Uczestniczenie w kontrolach projektów i reprezentowanie Pracodawcy przed Instytucjami
 • Bieżąca analiza możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów dla szpitala
 • Przygotowywanie raportów z wykorzystania pozyskanych funduszy, sporządzanie analiz
 • Oprawa administracyjna projektów, m.in. tworzenie umów, zarządzeń, regulaminów oraz innych opracowań na potrzeby realizacji projektów

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe - preferowane budowlane/ inżynieryjno-techniczne/ ekonomiczne / prawne/ lub z zakresu zarządzania projektami
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym– warunek konieczny
 • Wiedza ogólna na temat zamówień publicznych – warunek konieczny
 • Doświadczenie z zakresu realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych (w tym UE, NFOŚiGW lub programy ministerialne i budżet Państwa) będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość prawa budowlanego oraz posiadanie uprawnień tymże zakresie – mile widziane
 • Znajomość rynku usług medycznych będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego - mile widziana
 • Umiejętność przejrzystego redagowania tekstów, zdolności analityczne, zbierania
 • i weryfikowania danych
 • Samodzielność, rzetelność i umiejętność organizowania własnego czasu pracy

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Przyjazną atmosferę w pracy w doświadczonym zespole;
 • Możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych, np. wczasy pod gruszą, karta sportowo-rekreacyjna
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego

Specjalista ds. zarządzania projektami zajmuje się samodzielnym przygotowywaniem i realizacją poszczególnych projektów w firmie. Mogą to być projekty informatyczne, a także telekomunikacyjne, finansowe czy usługowe. Do jego obowiązków należy: opracowywanie i wdrażanie przyjętej koncepcji działań, zarządzanie podległym mu zespołem, analiza rynku, nadzór nad przestrzeganiem procedur oraz badanie efektów ...
Praca Specjalista ds. Zarządzania Projektami