Główny Specjalista w Dziale Inwestycji
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa, ul. Zarzecze 13B
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
12 godz. temu
Główny Specjalista w Dziale Inwestycji
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zarzecze 13B
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wyższe wykształcenie, preferowane na kierunkach: ochrona środowiska, gospodarka wodna, geografia, geologia lub pokrewne,
 • ma minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w ww. obszarach,
 • zna przepisy ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • posiada prawo jazdy kat. B,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • jest komunikatywny, potrafi współpracować w zespole, jest dokładny, systematyczny i skuteczny w realizacji powierzonych zadań,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu, cechuje się sumiennością i dokładnością,
 • posiada umiejętność koordynacji wielu zadań w jednym czasie.
DODATKOWO DOCENIMY
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmujących nadzorowanie robót budowalnych, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • współtworzenie rocznych i wieloletnich planów inwestycji wodnych,
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych,
 • realizowanie inwestycji:
  • zapewnienie nadzoru nad właściwą realizacją inwestycji w tym zgodności robót z zawartą umową, prowadzeniem dokumentacji budowy, prowadzeniem dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego,
  • bieżącą analizę  kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
  • dokonywanie rozliczeń końcowych zadań inwestycyjnych,
 • współpracę z właściwą komórką organizacyjną, w zakresie uregulowania stosunków własnościowych po realizacji inwestycji,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji z funduszy zewnętrznych,
 • współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji powiązanych ze sobą pod względem hydrologicznym, hydrograficznym i środowiskowym na styku terenów funkcjonowania instytucji,
 • współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych,
 • programowanie, planowanie wykonywania urządzeń melioracji  wodnych realizowanych na koszt osób prawnych lub osób fizycznych lub  przy współfinansowaniu ze środków publicznych przez zainteresowanych właścicieli gruntów oraz współpracę przy ustalaniu opłat melioracyjnych lub części kosztów.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.
Aplikuj teraz

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce.
Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, min. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.

Podobne oferty