Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa

224 dni temu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 29648

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne
2. wysiłek fizyczny
3. reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Zarządzanie środowiskiem serwerów wirtualnych: nadzorowanie pracy systemów, monitorowanie poprawności działania serwerów, aktualizacja systemów, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu.
 • Zarządzanie środowiskiem sieci SAN: nadzorowanie pracy środowiska sieci SAN, monitorowanie poprawności działania, aktualizacja, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu.
 • Administracja systemami informatycznymi w środowisku Linux: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Administracja systemami informatycznymi w środowisku Windows: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Prowadzenie projektów informatycznych dotyczących infrastruktury w ramach prawa zamówień publicznych. Przygotowywanie wniosków zakupowych: analiza potrzeb, zbieranie informacji, formułowanie wymagań wobec oferentów, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wykonanie raportów z realizowanych zadań.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników administrowanych systemów.
 • Wdrażanie projektów, nowych technologii, aplikacji i procedur organizacyjnych w zakresie zadań Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość środowiska wirtualizacji VMware i/lub Hyper-V,
 • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows i Linux,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń informatycznych,
 • Znajomość biblioteki ITIL,
 • Umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat ITIL Foundation,
 • certyfikat VMWare Certified Professional (VCP) lub Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center,
 • doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym opartym o VMware lub Hyper-V,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Linux,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows,
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.

Poznaj stanowisko: Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

Konsultant ds. Wsparcia Technicznego jest osobą współpracującą z klientami, która doradza jak korzystać z technologii wykorzystywanej w danym produkcie w celu osiągnięcia celów biznesowych i rozwiązania problemów. Stanowisko Konsultanta ds. Wsparcia Technicznego z reguły związane jest z branżą IT, choć występują wyjątki. Wsparcie techniczne obejmuje gwarantowaną pomoc w eksploatacji oprogramowania, sprzętu ...
Konsultant ds. Wsparcia Technicznego Praca Konsultant ds. Wsparcia Technicznego

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (764)
Wałbrzych (48)
Legnica (102)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (227)
Toruń (127)
Lubelskie:
Lublin (252)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (942)
Tarnów (61)
Nowy Sącz (73)
Mazowieckie:
Warszawa (2330)
Radom (162)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (226)
Nysa (77)
Podkarpackie:
Rzeszów (157)
Przemyśl (41)
Podlaskie:
Białystok (135)
Suwałki (41)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (479)
Gdynia (205)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (528)
Częstochowa (164)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (164)
Elbląg (126)
Ełk (75)
Wielkopolskie:
Poznań (702)
Kalisz (77)
Konin (49)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (327)
Koszalin (74)
Kołobrzeg (32)
Auchan (167)
Tesco (71)
Inditex (44)
Leroy Merlin (135)
Bricoman (8)
STRABAG (10)
ABB (23)
Accenture (278)
Carrefour (92)
PKO BP (327)
PwC (31)
KPMG (40)
Orange (21)
IKEA (27)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl