Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Grafik Komputerowy

Cersanit S.A.

Opoczno

28 dni temu

CERSANIT S.A. ogłasza rekrutację na stanowisko:

Grafik Komputerowy
Miejsce pracy: Opoczno
Jeżeli chcesz w swoich codziennych zadaniach:
 • Tworzenie plików typu proof (skany) oraz materiałów do aranżacji 3D.
 • Tworzenie kreacji graficznych nowych produktów oraz obróbka istniejących.
 • Przygotowywanie grafik i struktur na potrzeby komunikacji.
 • Ciągłe rozwijanie swoich umiejętności z zakresu grafiki produktowej.
 • Bieżące wsparcie działu marketingu w przygotowywaniu komunikacji promocyjnej.
Ta oferta skierowana jest do Ciebie jeżeli:
 • Znasz pakiet Adobe CC - w szczególności: Photoshop, Illustrator.
 • Dobrze czujesz się realizując samodzielne projekty.
 • Jesteś dokładny/a i przywiązujesz wysoką wagę do szczegółów.
 • Cechujesz się kreatywnością i wysokim poczuciem estetyki.
W zamian oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w jednej z wiodących firm na rynku międzynarodowym.
 • Zaangażowanie w proces Twojego wdrożenia i wsparcie po nim.
 • Możliwość współpracy z ekspertami w swojej dziedzinie i uczenia się od najlepszych.
 • Realny wpływ na kreowanie wizerunku produktów marki Cersanit.
 • Rozwój zawodowy w strukturach firmy.
 • Atrakcyjny system premiowy.
 • Pakiet benefitów socjalnych (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenia grupowe).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Cersanit S.A. informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON 110011180 kapitał zakładowy: 81.144.015,90 zł (opłacony w całości).
2) Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem - dane.osobowe@cersanit.com
3) Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzany w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22 Kodeksu Pracy z dnia tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 917) z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Pni/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.
Poznaj stanowisko: Grafik 
Grafik jest to osoba, która odpowiada za przygotowanie i realizację oraz koordynację projektów graficznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowywanie projektów graficznych, np. reklam, materiałów promocyjnych, broszur, produktów, itd. Poza tym musi współpracować z agencjami reklamowymi, mediami i partnerami oraz odpowiada za adaptację projektów ...
Praca Grafik