Hydraulik
Instytut Fizyki PAN
Warszawa
pracownik fizyczny
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu
Ogłoszenie numer: 6078624, z dnia: 2021-11-28

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
ogłasza nabór na stanowisko:

Hydraulik
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • obsługa i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń i instalacji węzłów CO
 • dokonywanie okresowych przeglądów instalacji gazowej
 • obsługa węzłów CO (automatyka)
 • dokonywanie bieżących napraw i usuwanie usterek
 • wykonywanie prac remontowo-modernizacyjnych w zakresie wykonawstwa instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz CO
 • kontrola oraz czyszczenie rynien i rur spustowych
 • udrażnianie studzienek kanalizacyjnych
 • kontrola odstojników chemicznych
Wymagania:
 • wykształcenie min. zawodowe (mile widziane średnie techniczne)
 • uprawnienia gazowe z gr. 3 ( Eksploatacja „E" i Dozorowe „D")
 • doświadczenie w zawodzie
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
Oferujemy:
 • umowa o pracę na pełny etat 1/1
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • prace w zgranym zespole
 • świadczenia z ZFŚS

Pytania:

 • Kierownik Działu Teodor Jarosiński tel.: 22 116 31 73 lub 570 100 621
 • Dział Kadr tel.: 22 116 32 79

Termin składania ofert: 08 grudnia 2021 r.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o przesłanie za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ZGODY W CELU REKRUTACJI


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO", informuje się, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, tel. (22) 116-2111, e-mail director@ifpan.edu.pl .
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych są następujące: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Hydraulik.
4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie : imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu korespondencyjnego, informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywać się będzie na podstawie art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W zakresie, w jakim wysyła Pan/Pani do nas więcej danych osobowych niż wskazany powyżej, przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Pana/Pani dane do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia przez Pana/Panią aplikacji.
6. Podanie ww danych w zakresie wskazanym powyżej jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Nie podanie danych, o których mowa w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, spowoduje niemożność rozpatrywania Pana/Pani kandydatury na oferowane stanowisko.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie w jakim zostały udzielone. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

 

Treść zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Fizyki PAN w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Hydraulik moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych.

 

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Pana/Pani kandydaturę także w późniejszych procesach rekrutacyjnych prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Fizyki PAN moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w ciągu 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia o pracy.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Instytut Fizyki PAN

Podobne oferty