Inspektor ds. Torowych

"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

Warszawa

8 dni temu


Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

 

zatrudni pracownika na stanowisko:


Inspektor ds. Torowych

Miejsce pracy: Warszawa


Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru inspektora budowlanego nad wykonywanymi pracami, związanymi z remontem torów, rozjazdów oraz przejazdów;
 • Planowanie napraw i remontów torów i rozjazdów w Spółce KM;;
 • Wykonywanie raz w roku badań technicznych rozjazdów w czterech Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru;
 • Opracowywanie dokumentów związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej w sprawności;
 • Wykonywania raz na kwartał oględzin torów i rozjazdów w czterech Sekcjach Napraw
 • i Eksploatacji Taboru;
 • Wykonywania raz w miesiącu obchodu torów i rozjazdów w Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne : budownictwo lub transport,
 • uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej,
 • mile widziany staż pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem kolei w zakresie infrastruktury torowej,
Wymagane umiejętności i kompetencje:
 • obsługa komputera i dostępnych narzędzi informatycznych, w tym narzędzi z pakietu
 • Office
 • samodzielność, kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • dobra organizacja pracy własnej, dyspozycyjność;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowanie decyzji;
Oferujemy:
 • korzystne warunki zatrudnienia,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego.
Wymagane dokumenty:
 • list  motywacyjny, CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub
e- mail podając w temacie - Inspektor ds. Torowych


„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

w przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

 

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: /Inspektor ds. Torowych / prowadzoną przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.


Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Poznaj

Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o.

Transport Kolejowy Pasażerski Międzymiastowy

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany 
Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Praca Inspektor Budowlany