Inspektor ds. wynagrodzeń i świadczeń

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Warszawa

39 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Inspektor ds. wynagrodzeń i świadczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: INSPEKTOR/FFW/2020

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa

 

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) oraz systemu SAP
 • znajomość programu Płatnik oraz wiedza w zakresie prowadzenia i obsługi spraw związanych z nakazami sądowymi i komorniczymi
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na stres
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • realizacja zadań związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń przy wykorzystaniu systemu SAP
 • prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków
 • prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji dokonanych potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
 • udział w sprawach związanych z nakazami komorniczymi, sądowymi i administracyjnymi
 • realizacja spraw związanych z pracownikami zwolnionymi
 • przygotowywanie danych do rozliczania PFRON oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przygotowywanie deklaracji i informacji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdawczości w zakresie ZUS
Oferujemy
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w pełnym wymiarze czasowym
 • terminowe wynagrodzenie
Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Specjalista ds. Wynagrodzeń to osoba, która odpowiada za prawidłowe prowadzenie administracji płacowej pracowników. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z przepisami prawa pracy i regulaminem wynagradzania, sporządzanie list płac, administruje i monitoruje system wynagrodzeń w firmie, przygotowuje raporty z obszaru zarządzania personelem (wykorzystanie ...
Praca Specjalista ds. Wynagrodzeń