Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Rybactwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
1 dzień temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Rybactwa
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DWR/41/21

Stanowisko pracy ds. zasad i warunków udzielania pomocy finansowej dla rybactwa

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania.
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • opracowywanie stanowisk i interpretacji w zakresie zasad i warunków udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" oraz programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027;
 • analiza aktów prawnych w zakresie dotyczącym kompetencji Departamentu Wsparcia Rybactwa w szczególności w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" " oraz programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027;
 • udzielanie wnioskodawcom, beneficjentom oraz osobom zainteresowanym informacji o zasadach korzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" " oraz programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych związanych z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" oraz programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027;
 • współpraca z Wydziałem Procedur DWR przy opracowaniu i aktualizacji procedur w ramach działań w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" " oraz programu operacyjnego dla sektora rybackiego w ramach perspektywy finansowej na lata 2021–2027.
 Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: preferowane kierunki – rybactwo, prawo, ekonomia;
 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z funduszami unijnymi;
 • pożądana znajomość specyfiki sektora rybackiego;
 • biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność;
 • systematyczność i dokładność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
  (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 07 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DWR/41/21

 

osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ARiMR/DWR/41/21

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DWR/41/21

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa