Inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 19973

Warunki pracy

Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego. Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B. Praca na wysokości powyżej 3 metrów.

Zakres zadań

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Wydział Inspekcji i Kontroli Budowlanej, jako organ pierwszej instancji,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie akt administracyjnych,
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów Prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego i w zakresie przepisów w obszarze budownictwa, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

  Rekrutują z Praca.pl