Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku

Olecko

161 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olecko
Ogłoszenie o naborze Nr 19490

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 1 piętrze w budynku, w którym jest brak dostępu dla osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych
 • przygotowywania projektów: pism, postanowień, decyzji,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
 • przyjmowanie stron
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe budowlane i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie

 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • zdolność analitycznego myślenia
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (692)
Wałbrzych (46)
Legnica (63)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (133)
Toruń (71)
Lubelskie:
Lublin (103)
Chełm (13)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (866)
Tarnów (28)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1784)
Radom (58)
Płock (34)
Opolskie:
Opole (111)
Nysa (20)
Podkarpackie:
Rzeszów (87)
Przemyśl (15)
Podlaskie:
Białystok (78)
Suwałki (24)
Łomża (15)
Pomorskie:
Gdańsk (357)
Gdynia (137)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (398)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (72)
Elbląg (26)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (472)
Kalisz (39)
Konin (35)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (243)
Koszalin (53)
Kołobrzeg (17)
Auchan (101)
Tesco (518)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (17)
STRABAG (12)
ABB (62)
Accenture (177)
Luxoft (147)
PKO BP (392)
KPMG (38)
Orange (21)
IKEA (8)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl