Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Kraków

5 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 27296

Warunki pracy

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,
- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,
- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,
 • dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • przygotowywania projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Referat Orzecznictwa i Kontroli,
 • dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,
 • dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,
 • przyjmowanie stron,
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki
  30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (694)
  Wałbrzych (48)
  Legnica (59)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (169)
  Toruń (99)
  Lubelskie:
  Lublin (115)
  Chełm (22)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (798)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (32)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1799)
  Radom (73)
  Płock (40)
  Opolskie:
  Opole (112)
  Nysa (21)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (86)
  Przemyśl (18)
  Podlaskie:
  Białystok (102)
  Suwałki (29)
  Łomża (18)
  Pomorskie:
  Gdańsk (345)
  Gdynia (147)
  Słupsk (38)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (100)
  Elbląg (31)
  Ełk (10)
  Wielkopolskie:
  Poznań (540)
  Kalisz (45)
  Konin (35)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (274)
  Koszalin (67)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (145)
  Tesco (387)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (13)
  STRABAG (14)
  ABB (53)
  Accenture (130)
  Luxoft (174)
  PKO BP (276)
  KPMG (33)
  Orange (12)
  IKEA (5)
  Budimex (34)

  Rekrutują z Praca.pl