Inspektor nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Szczecin

37 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 63255

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrolna w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświtleniu.
Pomieszczenia biurowe WINB zlokalizowane są na IV piętrze budynku ZUW w Szczecinie - wejście po schodach.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie wykonywanych robót i obiektów budowlanych w celu sprawdzenia ich zgodności z pozwoleniami na budowę oraz projektem budowlanym
 • Kontrolowanie obiektów budowlanych w celu sprawdzenia właściwego utrzymania przez właścicieli i zarządców obiektów
 • Wykonywanie kontroli obowiązkowych obiektów, po zakończeniu robót budowlanych w celu wydania pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie postępowań w sprawie samowoli budowlanych w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie w celu sprawdzenia, czy posiadają właściwe uprawnienia do pełnienia tych funkcji
 • Prowadzenie postępowań w związku z zaistniałymi katastrofami budowlanymi w celu zbadania przyczyn i okoliczności ich powstania
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji dokumentacji inspekcji i kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie na stanowisku związanym z wykonawstwem lub projektowaniem robót budowlanych
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie prawa jazdy kategoria B
 • samodzielność, dokładność, dyspozycyjność
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru