Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
Szczytno
334 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczytnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Szczytno
Ogłoszenie o naborze Nr 69848

Warunki pracy

praca biurowa (w tym przy komputerze), praca w terenie przy kontroli budów (w tym ewentualnie na wysokości) oraz obiektów budowlanych w użytkowaniu

Zakres zadań

 • udział w kontrolach budów (prawidłowości przebiegu procesu budowlanego), użytkowania obiektów budowlanych oraz kontrolach obowiązkowych,
 • udział i współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej powiatu i innymi organami administracji publicznej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych oraz przygotowywanie aktów administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie niezbędnych danych i prowadzenia sprawozdań wymaganych w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego,
 • wykonywanie innych działań, zleconych przez przełożonego lub organ II instancji, związanych z działaniem inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: w administracji, wykonawstwie, projektowaniu lub zarządzaniu
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • ważne prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • odpowiednia obsługa sprzętu biurowego( komputer, fax itp. )
 • umiejętność współpracy w zespole pracowniczym
 • staranność, terminowość i odpowiedzialność za podjęte działania
 • zdolność poprawnego formułowania treści pism

Podobne oferty