Inspektor nadzoru budowlanego
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Wrocław
44 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77328

Warunki pracy

Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie samochodu służbowego. Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami. Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych,
 • prowadzi kontrole działania organów administracji architektoniczno -budowlanej,
 • bada przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych,
 • prowadzi ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kpa
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • grzeczność, uprzejmość, łatwość komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność argumentowania
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie działalności nadzoru budowlanego
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń