Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża ogólnobudowlana)
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
(branża ogólnobudowlana)
Miejsce pracy: Warszawa
GŁÓWNE ZADANIA:
 • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
 • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i ryczałtowanym,
 • sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych,
 • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 • sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR,
 • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków,
 • udział w sporządzaniu planów rzeczowych i finansowych dotyczących remontów bieżących.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • uprawnienia projektowe,
 • przynależność do OIIB (potwierdzenie),
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych.
 • wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w zakresie ogólnobudowlanym,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • terminowość, systematyczność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Podobne oferty