Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor Nadzoru

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zabrze

26 dni temu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Prowadzimy rekrutację na stanowisko:

 

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Dział Inwestycji i Remontów, Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontów)
Miejsce pracy: Zabrze
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.296.19
Opis zadań na stanowisku:
 • realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, w tym również dla zadań wykonywanych siłami własnymi,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków, renegocjacje umów z wykonawcami,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikacja i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestnictwo w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestnictwo w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestnictwo w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego,
 • współuczestnictwo w opracowaniu Planu Inwestycji i Planu Remontów.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe (pożądane kierunkowe),
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne dla projektantów i nadzorujących budowę gazociągów z PE – nadzór zgrzewania doczołowego i elektrooporowego,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego oraz rynku energii,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a w szczególności prawa ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji (m.in. udział w projektach, szkoleniach, studiach),
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Rozbudowany pakiet świadczeń w ramach ZFŚS,
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Kartę Multisport,
 • Ruchomy czas pracy (6:30-8:30 do 14:30-16:30).
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (788)
Wałbrzych (46)
Legnica (129)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (262)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (268)
Chełm (54)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (951)
Tarnów (87)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2240)
Radom (172)
Płock (92)
Opolskie:
Opole (233)
Nysa (72)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (42)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (465)
Gdynia (241)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (599)
Częstochowa (182)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (175)
Elbląg (131)
Ełk (55)
Wielkopolskie:
Poznań (682)
Kalisz (90)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (318)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (152)
Tesco (146)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl