Praca Piekary Śląskie

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 335

Praca w Piekarach Śląskich

Piekary Śląskie są miastem w województwie śląskim należącym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To miejscowość górnicza – działalność wydobywcza była prowadzona na tych terenach już w XVII wieku i jest kontynuowana do dziś. 

Miasto Piekary Śląskie

Miasteczko znajduje się w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, na obszarze bogatym w węgiel kamienny, rudy cynku, ołowiu i inne. Jest to także jeden z centralnych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a na inwestorów czekają udogodnienia znajdujących się w granicach miasta terenów Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piekary Śląskie są zatem ważnym elementem gospodarki Śląska. Miasto przyciąga przedsiębiorców z kapitałem polskim i zagranicznym, a także specjalistów z różnych branż. 

Czy łatwo znaleźć w Piekarach Śląskich pracę? Jakie atrakcje i sposoby spędzania wolnego czasu oferuje ta miejscowość? 

 

Piekary Śląskie – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Piekary Śląskie administracyjnie stanowią miasto na prawach powiatu. Na czele władzy wykonawczej stoi prezydent miasta. Mieszkańcy wybierają 23 członków Rady Miasta. Samorząd ma siedzibę. W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie:

 • adres: Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
 • telefon: 32 393 94 11.

Liczba mieszkańców Piekar Śląskich wynosi nieco ponad 55 tys. osób. Miasto ma przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 32, 
 • kody pocztowe – od 41-940 do 41-949, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – SPI. 

Miasto zajmuje powierzchnię niespełna 40 kilometrów kwadratowych. Rozciąga się w historycznej krainie Górnego Śląska, na Wyżynie Śląskiej. Przepływa przez nie rzeka Brynica. Tuż za północną granicą miasta zlokalizowane jest Jezioro Świerklaniec. 

Piekary Śląskie graniczą z Siemianowicami Śląskimi, Chorzowem, Bytomiem, Radzionkowem, Wojkowicami, a także gminami wiejskimi. 

Miasto jest położone zarazem w centrum konurbacji górnośląskiej, jak i w środkowej części województwa śląskiego. Centrum Piekar Śląskich od katowickiego Spodka dzieli około 16 kilometrów. Wystarczy przejechać 6 kilometrów, by dostać się do Opery Śląskiej w Bytomiu i mniej więcej 11 kilometrów, żeby dotrzeć do Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

Granice miast metropolii często nie są wyraźnie zarysowane, a sprawną komunikację między poszczególnymi ośrodkami zapewnia bardzo gęsta sieć dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. W południowej części Piekar Śląskich znajduje się węzeł komunikacyjny, w którym przecinają się autostrada A1 oraz DW 911. Przez miasto biegnie również DK 94 i drogi lokalne. Z Piekar Śląskich niedaleko do portu lotniczego Katowice-Pyrzowice – około 21 kilometrów. 

Miejscowość ma długie dzieje – została założona już około XIII wieku, lecz prawa miejskie otrzymała dopiero w XX w. Nadano je w 1939 r., niemniej wejściu w życie ustawy w tej sprawie przeszkodził wybuch II wojny światowej. Ostatecznie Piekary Śląskie zyskały status miasta w 1947 r. 

W mieście można podziwiać wiele ciekawych zabytków. Największą atrakcją Piekar Śląskich, przyciągającą pielgrzymów z całej Polski, jest Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja. Znajduje się w niej obraz Matki Boskiej Piekarskiej, uważanej za patronkę ludzi pracy. 

Odwiedzając miejscowość, warto zwiedzić także inne zabytkowe kościoły, wspiąć się na Kopiec Wolności, pospacerować po tutejszych parkach czy postawić na turystykę industrialną i zobaczyć szyby czy  budynki dawnych kopalni.  

Rynek pracy, oferty pracy – Piekary Śląskie

Jak wspomniano na wstępie, Piekary Śląskie są prężnie działającym ośrodkiem gospodarczym. Kontynuowana jest tu działalność górnicza, jednak stawia się na rozwój także innych sektorów gospodarki. Na inwestorów czekają udogodnienia KSSE oraz Piekarskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, a także Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich. 

Zgodnie z rejestrem REGON (wrzesień 2020 r.) w Piekarach Śląskich zarejestrowanych jest 4587 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 duże jednostki, 
 • 34 średniej wielkości, 
 • 182 małe, 
 • 4369 mikropodmioty. 

Najwięcej jednostek gospodarczych w Piekarach Śląskich zajmuje się handlem i naprawą pojazdów (1154), sporo jest też przedsiębiorstw budowlanych (511), zakładów przetwórstwa spożywczego (418). 

PUP Piekary Śląskie

Czy trudno znaleźć w Piekarach Śląskich i okolicy pracę? W samym mieście stopa bezrobocia jest na wyższym poziomie niż średnia wojewódzka i krajowa. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu 2020 r. wynosiła ona 8,2% (w województwie – 4,8%, w Polsce – 6,1%). W tym czasie w rejestrze urzędu pracy Piekary Śląskie znajdowało się 1,3 tys. osób bezrobotnych. 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich
  Adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 41-940 Piekary Śląskie
  E-mail: kapi@praca.gov.pl sekretariat@puppiekary.pl
  Telefon: (32) 381 58 91, (32) 381 58 92, (32) 288 69 73

Szukaj pracy w mieście