Praca Radzionków

Najnowsze oferty pracy: 540

Praca w Radzionkowie

Radzionków to w powiecie tarnogórskim (województwo śląskie). Znajduje się w północnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Strategiczne położenie w konurbacji górnośląskiej, w obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a także przy ważnym w południowej Polsce węźle komunikacyjny, to ważne atuty inwestycyjne Radzionkowa i okolicy. Wciąż prowadzona jest w mieście działalność związana z przemysłem wydobywczym, rozwijane są także inne sektory gospodarki. 

Kto może spodziewać się znaleźć w Radzionkowie pracę? Sprawdź, jaki potencjał kryje to nieduże miasto w województwie śląskim.

Radzionków – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Radzionków znajduje się na Górnym Śląsku. Zajmuje powierzchnię 13,20 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców miasta wynosi z kolei około 16,8 tys. osób. Miejscowość ma przypisany:

 • numer kierunkowy – (+48) 32, 
 • kod pocztowy – 41-922, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – STA.

Radzionków pełni funkcje administracyjne. Znajduje się tu:

 • Urząd Miasta Radzionków
  Adres: Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków
  Telefon: 32 388 71 00

Mieszkańcy Radzionkowa szukający zatrudnienia, stażu lub innej formy wsparcia w życiu zawodowym, mogą zwrócić się do PUP Tarnowskie Góry:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
  Adres: Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry
  Telefon: 32 285 50 38

Radzionków leży w silnie zurbanizowanej okolicy, o gęstej sieci dróg łączących miasta konurbacji górnośląskiej. Miejscowość graniczy Bytomiem, Tarnowskimi Górami oraz gminą wiejską Świerklaniec. 

Radzionków znajduje się przy tym w otoczeniu ważnych tras o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. W granicach miasta przebiegają droga krajowa nr 11 i droga wojewódzka nr 911 – obie łączą się z autostradą A1 tuż za południową granicą miasta. 

Jest to miejscowość o długiej historii. Od czasów średniowiecza rozwijała się jako wieś, a w latach 70. ubiegłego wieku na krótko została włączona administracyjnie do Bytomia. Radzionków otrzymał prawa miejskie dwukrotnie – po raz pierwszy w 1954 roku, a kolejny raz – w 1998 roku. Współczesne dzieje Radzionkowa nierozerwalnie są związane z górnictwem. Działalność nieistniejących już kopalni węgla kamiennego upamiętnia miniskansen górniczy. 

Radzionków znany jest także z kilku atrakcji turystycznych. Odwiedzając miasto, warto pospacerować po Śląskim Ogrodzie Botanicznym, a także zobaczyć słynne w całej Polsce muzeum w Radzionkowie, czyli Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. Przez miejscowość przebiegają także szlaki turystyczne oraz szlak pielgrzymkowy. 

Rynek pracy, oferty pracy – Radzionków

Jakie szanse na rozwój kariery, znalezienie satysfakcjonującej pracy daje ta miejscowość? W Radzionkowie – gminie miejskiej można znaleźć firmy różnej wielkości, także te o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. 

Jak informuje rejestr REGON (stan na koniec września 2020 r.), funkcjonuje tu łącznie 1799 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 2 duże – deklarujące zatrudnienie rzędu 250-999 pracowników, 
 • 10 średnich – o kadrze od 50 do 249 pracowników, 
 • 94 małe – obejmujące 10-49 zatrudnionych, 
 • 1693 mikrojednostki – tworzące do 9 stanowisk pracy. 

Rejestr jest też cennym źródłem informacji na temat tego, jakie są wiodące obszary działalności mieszkańców Radzionkowa. Jak wspomniano na wstępie, jest to miejscowość tradycyjnie związana z górnictwem, a także hutnictwem. W mieście najwięcej jest jednak podmiotów zajmujących się:

 • handlem hurtowym, detalicznym lub naprawą pojazdów – 27,6% spośród wszystkich jednostek, 
 • budownictwem – 13,3%, 
 • przetwórstwem przemysłowym – 10,7%, 
 • działalnością profesjonalną, naukową lub techniczną – 9,2%. 

Pozostałe sektory gospodarcze są znacznie mniej licznie reprezentowane. Stosunkowo niewielka różnorodność na radzionkowskim rynku pracy jest rekompensowana możliwością zatrudnienia także w sąsiednich miejscowościach bez obaw o zbyt długotrwałe dojazdy do pracy. 

Rynek pracy w województwie śląskim jest w szczególności otwarty dla specjalistów z branż technologicznej, motoryzacyjnej, produkcji przemysłowej, budowlanej czy fin-tech. W ocenie indywidualnych szans na zatrudnienie w danym powiecie może pomóc badanie Barometr zawodów, wykonywane co roku na polecenie resortu pracy. Ukazuje ono zapotrzebowanie na kadrę o określonych kwalifikacjach w każdym powiecie i województwie w Polsce. 

W powiecie tarnogórskim w 2020 r. zanotowano bardzo długą, obejmującą kilkadziesiąt pozycji listę zawodów deficytowych. Braki kadrowe dotyczą między innymi:

 • budowlanki – poszukiwani są: betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, 
 • motoryzacji, branży maszynowej, produkcji przemysłowej – oferty czekają na: diagnostów samochodowych, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, lakierników, operatorów obrabiarek skrawających, mechaników pojazdów samochodowych, pracowników fizyczni w produkcji i pracach prostych, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pracowników przetwórstwa metali, spawaczy, ślusarzy, techników mechaników, 
 • gastronomii – potrzebni są cukiernicy, kelnerzy i barmani, kucharze, piekarze, szefowie kuchni, pomoce kuchenne, masarze i przetwórcy ryb, 
 • transportu – pracodawcy mają trudności ze znalezieniem kierowców autobusów, a także samochodów ciężarowych, maszynistów, spedytorów i logistyków, 
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – za mało jest w tym powiecie także farmaceutów, fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, pielęgniarek i położnych, pracowników socjalnych, psychologów i psychoterapeutów, ratowników medycznych, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej, 
 • oświaty – etaty czekają na nauczycieli o różnych specjalnościach – języków obcych, przedmiotów zawodowych, szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. 

Warto zapoznać się z pełnym zestawieniem profesji deficytowych. Z drugiej strony trudności ze znalezieniem posady w powiecie tarnogórskim mogą mieć:

 • ekonomiści,
 • filolodzy i tłumacze,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • pedagodzy,
 • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków,
 • pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia,
 • technicy budownictwa,
 • technicy informatycy.

Szukaj pracy w mieście