Inspektor Nadzoru

ENERGA-Operator SA

Toruń

35 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor Nadzoru

Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu


Miejsce pracy: Toruń     Nr ref.: LP26/VI/2020     Oferta ważna do: 12.07.2020

Jeśli masz:  
 • Wykształcenie wyższe elektryczne lub elektroenergetyczne,
 • Znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami,
 • Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego, przepisów i norm branżowych,
 • Umiejętność samodzielnego, twórczego rozwiązywania złożonych problemów z obszaru zarządzania inwestycjami,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office.
Mile widziane:
 • Uprawnienia budowlane.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego realizowanych zadań inwestycyjnych oraz udział w odbiorach zadań inwestycyjnych,
 • Reprezentowanie Inwestora na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zawartą umową, w tym również kontrola jakości wykonywanych robót oraz udział w szacowaniu i wycenie szkód powstałych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • Współpraca z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w Oddziale,
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Jednostce Biznesowej, w tym kontrola i zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • Udział w procesie oceny współpracy oraz stosowania przez spółki wykonawstwa inwestycyjnego obowiązujących standardów jakościowych i technicznych,
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i standardami.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP25/V/2020”.

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Umowę o pracę
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru