Inspektor nadzoru

Poznanska Spółdzielnia Mieszkaniowa ”WINOGRADY” w Poznaniu

Poznań

9 dni temu


Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady” w Poznaniu

Os. Przyjaźni 125 B, 61-686 Poznań

zatrudni pracownika na stanowisko

inspektor nadzoru

w Administracji Osiedla Pod Lipami

 

Praca w trybie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat).


 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego w branży budowlanej,
 • uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • minimum 5-letniego doświadczenia w branży budowlanej,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętności obsługi programów pakietu Office,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Mile widziane u kandydata:

 • umiejętność kosztorysowania oraz znajomość prawa spółdzielczego.

Do najważniejszych zadań osoby pracującej na stanowisku inspektor nadzoru należeć będzie:

 • Nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych.
 • Nadzór nad realizacją oraz odbiór techniczny prac remontowo–budowlanych wykonywanych na nieruchomościach przez firmy zewnętrzne.
 • Bieżący monitoring nieruchomości pod kątem stanu technicznego i prac koniecznych 
  do wykonania.
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych, gromadzenie dokumentacji, prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Wykonywanie okresowych rocznych przeglądów budowlanych.
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie udzielania zgód dotyczących zmian, przebudowy, modernizacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 • Weryfikacja protokołów z przeglądów technicznych oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 • Bieżący monitoring stanu nieruchomości w zakresie zgodności z przepisami ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska.
 • Przygotowywanie postępowań przetargowych.
 • Wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.


Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru