Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław

311 dni temu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 14149

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy:
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.
- występowanie uciążliwych warunków pracy: pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz w sprawach zmiany decyzji oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego,
 • analizowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wygaśnięcia lub uchylenia decyzji Wojewody w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie dróg publicznych, sieci i lotnisk cywilnych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących prowadzonych postępowań,
 • przyjmowanie wniosków o rejestracje budów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub architektury albo wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy o gruntach rolnych i leśnych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (722)
  Wałbrzych (36)
  Legnica (61)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (156)
  Toruń (76)
  Lubelskie:
  Lublin (104)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (874)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (29)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1748)
  Radom (55)
  Płock (32)
  Opolskie:
  Opole (119)
  Nysa (15)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (93)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (70)
  Suwałki (24)
  Łomża (16)
  Pomorskie:
  Gdańsk (361)
  Gdynia (121)
  Słupsk (36)
  Śląskie:
  Katowice (411)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (75)
  Elbląg (23)
  Ełk (9)
  Wielkopolskie:
  Poznań (519)
  Kalisz (44)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (246)
  Koszalin (60)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (103)
  Tesco (493)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (21)
  STRABAG (11)
  ABB (45)
  Accenture (151)
  Luxoft (134)
  PKO BP (300)
  KPMG (31)
  Orange (23)
  IKEA (4)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl