Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław

126 dni temu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 22325

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez: marszałka województwa, starostów, wojewódzki urząd pracy i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 • sporządzanie rocznej informacji o realizacji kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa i starostów, wojewódzki i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • sporządzanie wezwań do wyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy kodeks cywilny
 • znajomość ustawy kodeks pracy
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (697)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (77)
  Lubelskie:
  Lublin (114)
  Chełm (15)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (903)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (35)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1857)
  Radom (59)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (122)
  Nysa (19)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (98)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (80)
  Suwałki (24)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (369)
  Gdynia (132)
  Słupsk (37)
  Śląskie:
  Katowice (441)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (77)
  Elbląg (25)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (510)
  Kalisz (47)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (263)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (105)
  Tesco (510)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (11)
  ABB (61)
  Accenture (175)
  Luxoft (139)
  PKO BP (370)
  KPMG (38)
  Orange (22)
  IKEA (7)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl