Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

6 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30376

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • przyjmowanie od klienta zewnętrznego i rejestracja w Systemie Pobyt v.2 wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • przyjmowanie i rejestrowanie w Systemie Syriusz wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP;
 • przyjmowanie i rejestracja w Systemie Pobyt v.2 wniosków, prowadzenie postepowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych i wydawanie dokumentów w sprawach o wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń;
 • przygotowywanie i rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 oraz wydawanie dokumentów w celu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 • prowadzenie z urzędu oraz na wniosek Straży Granicznej i Policji, postępowań w sprawie wydalania obywateli UE z terytorium RP, przygotowywanie decyzji oraz rejestrowanie w Systemie Pobyt v.2 wniosków i wydanych decyzji;
 • rozpatrywanie odwołań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach unieważnień zezwoleń MRG;
 • przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • prowadzenie ewidencji ruchu cudzoziemców na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do celów sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • 2 lata doświadczenia w administracji publicznej
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (777)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (60)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (89)
  Lubelskie:
  Lublin (118)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (817)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1651)
  Radom (65)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (110)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (75)
  Przemyśl (26)
  Podlaskie:
  Białystok (98)
  Suwałki (36)
  Łomża (25)
  Pomorskie:
  Gdańsk (386)
  Gdynia (155)
  Słupsk (45)
  Śląskie:
  Katowice (465)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (90)
  Elbląg (47)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (491)
  Kalisz (43)
  Konin (35)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (20)
  Auchan (126)
  Tesco (494)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (21)
  STRABAG (8)
  ABB (86)
  Accenture (186)
  Luxoft (168)
  PKO BP (361)
  KPMG (35)
  Orange (17)
  IKEA (3)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl