Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

47 dni temu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61247

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne), permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca na drugim piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej II instancji i nadzwyczajnych w I i II instancji,
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej według właściwości oddziału,
 • rozpatrywanie skarg, dotyczących działalności/bezczynności organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego,
 • analizowanie wniosków odwołań i zażaleń na rozstrzygnięcia wydane przez starostę,
 • ocenianie przedłożonego materiału dowodowego,
 • wzywanie strony postępowania do uzpełnienia wniosku odwołania od decyzji wydanej przez starostę,
 • analizowanie zarzutów kierowanych przez stronę w odwołaniach od decyzji wydanej przez starostę,
 • współpraca z urzędami administracji państwowej i samorządowej według właściwości niezbędnej do prowadzenia spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, rozporządzenia z zakresu zasad etyki w służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność: interpretacji rysunku technicznego i oznaczeń graficznych w projektach budowlanych oraz skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej