Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
8 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 88136

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Planuje i koordynuje szkolenia, ewidencjonuje szkolenia, analizuje ankiety po szkoleniach oraz przygotowuje sprawozdania do Szefa Służby Cywilnej
 • Organizuje Służbę Przygotowawczą (obejmującą e-learning)
 • Analizuje wnioski szkoleniowe z Indywidualnymi Planami Rozwoju Zawodowego
 • Analizuje Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego
 • Planuje sprawy związane z refundacją kosztów w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników ZUW
 • Monitoruje i dokonuje zmian do zarządzeń DGU

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość zasad techniki prawodawczej