Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
8 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 88065

Warunki pracy


 •         Praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 •         Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 •         Oświetlenie dzienne i sztuczne

 •         Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW

 •         W budynku urzędu znajduje się winda (brak podjazdów)

 •         Urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Kontroluje działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu oceny poprawności zakładania, prowadzenia i udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Weryfikuje bazy danych ewidencji gruntów i budynków, pod względem jakości i spójności.
 • Dokumentuje, analizuje i wizualizuje dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków.
 • Przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
 • Nadzoruje prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzi instruktaż, szkolenia dla organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Zapewnia obsługę informatyczną Inspekcji w zakresie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego oraz sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności geoinformatyka lub wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne lub w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Znajomość pakiet Office na poziomie zaawansowanym (Excel)
 • Umiejętność korzystania z istniejących baz danych, wizualizacji danych przestrzennych za pomocą sieci Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie systemów informacji przestrzennej
 • Szkolenia w zakresie znajomości programów informatycznych stosowanych w geodezji oraz pakietu Office
 • Uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 2
 • Znajomość programów geodezyjnych stosowanych w starostwach województwa zachodniopomorskiego (np. Geoinfo, Turbo Ewid), programów GIS (np. QGiS)
 • Umiejętność programowania, tworzenia makr pozwalających na usprawnienie pracy
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych