Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
13 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 103752

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych jak i wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawowych,
 • Sporządza i realizuje wnioski o akceptację wydatku finansowego, prowadzi rejestr wniosków o wydatek finansowy wpływający do Oddziału Zamówień Publicznych,
 • Przygotowuje umowy cywilnoprawne i aneksy do umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, a także monitoruje terminy realizacji umów,
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy wspólnej realizacji na rzecz ZUW postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym sporządza wymaganą dokumentację oraz analizuje potrzeby w zakresie realizowanych zamówień,
 • Przygotowuje niezbędną sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań i zawartych umów, opracowuje analizy dotyczące wydatkowania środków oraz opracowuje i aktualizuje Plany zamówień publicznych ZUW w zakresie realizowanych dostaw, usług i robót budowalnych,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej oraz bierze udział w opracowaniu procedur i zasad w obszarze realizowanych zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związany z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość ustawy o finansach publicznych
 • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi (aplikacji) pomocnych w procedurze udzielenia zamówień

Podobne oferty