Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
specjalista (mid)
praca stacjonarna
95 dni temu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 126289

Warunki pracy


 •  praca w siedzibie Urzędu,
 •  wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 •  stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,
 •  narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 •  występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 •  budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zatwierdzonym programem kontroli,
 • opracowuje projekty zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych w przypadku stwierdzenia naruszeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty