Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Kraków

101 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 19957

Warunki pracy

Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych między piętrami w obrębie urzędu. Dokonywanie czynności kontrolnych poza siedzibą urzędu w czasie wyjazdów służbowych na terenie województwa małopolskiego. Konieczność prowadzenia osobowego samochodu służbowego, wysiłek fizyczny. Prowadzenie rozmów z przedstawicielami kontrolowanych przedsiębiorców oraz telefoniczne kontakty z klientami zewnętrznymi.

Zakres zadań

 • dokonywanie kontroli planowych i doraźnych w zakresie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, wynikających z ustawy o wyrobach budowlanych,
 • sporządzanie, podpisywanie i ewidencjonowanie protokołów z dokonywanych czynności kontrolnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach określonych w ustawie o wyrobach budowlanych,
 • sporządzanie projektów pism, decyzji, postanowień i opinii dla organów celnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa, chemii lub materiałoznawstwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • Komunikatywność i umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Biegła umiejętność pracy przy pomocy komputera i innych urządzeń biurowych
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność, staranność i samodzielność w działaniu
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie słownictwa technicznego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl