Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Kętrzyn

97 dni temu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 22048

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres, skupienie uwagi przez dłuższy czas na weryfikowanym dokumencie, presja czasu podczas spiętrzenia zadań lub sporządzania aktów mianowań, rozkazów o nagrodach uznaniowych, skupienie uwagi przy weryfikowaniu poprawności wytworzonych dokumentów przez innych pracowników i funkcjonariuszy sekcji.

Zakres zadań

 • udzielanie informacji funkcjonariuszom W-MOSG oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy lub korzystania z przysługujących im uprawnień na prośbę zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG celem przedłożenia w urzędach;
 • przygotowywanie projektów opinii, rozkazów o przyznanie nagród uznaniowych oraz sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy, a także przygotowywanie aktów mianowań. Dokonywanie sprawdzenia wytworzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy komórki kadrowej rozkazów wynikających ze stosunku służbowego w zakresie zgodności danych z wnioskami oraz kartami ewidencyjnymi oraz przygotowywanie tych rozkazów do rejestracji w kancelarii jawnej;
 • zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w tym systematyzowanie dokumentacji służbowej wpływającej do komórki kadrowej w zakresie określonych przedziałów literowych podlegającej wpięciu do teczek akt osobowych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
 • opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. Przygotowywanie pism zgodnie z poleceniami przełożonych oraz odpowiedzi na arkuszach uzgodnień – w zakresie wskazanym przez Kierownika Sekcji Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach nadesłanych do komórki kadrowej w związku ze zmianami w przepisach prawa;
 • wspomaganie prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich;
 • archiwizowanie oraz klasyfikowanie dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia,
 • wydawanie dokumentacji służbowej oraz prowadzenie rejestru przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem nadzorowania terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia ze zmianami w przepisach prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
 • znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w pracy w administracji publicznej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „tajne”,
 • umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań,

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (662)
Wałbrzych (47)
Legnica (55)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (762)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1711)
Radom (71)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (113)
Nysa (23)
Podkarpackie:
Rzeszów (83)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (99)
Suwałki (30)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (316)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (100)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (503)
Kalisz (41)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (257)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (29)
Auchan (143)
Tesco (361)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (14)
ABB (52)
Accenture (131)
Luxoft (163)
PKO BP (242)
KPMG (32)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl