Praca Bisztynek

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 299

Praca w Bisztynku

Bisztynek leży na północy województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie bartoszyckim. To nieduże miasto, będące lokalnym ośrodkiem administracyjnym – siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy – i gospodarczym.

Bisztynek - Brama Lidzbarska

Okolica jest zielona i pełna malowniczych krajobrazów – gmina Bisztynek leży w obszarze Zielonych Płuc Polski.

Nie ma tu dużego przemysłu, a lokalny rynek pracy zależy od kondycji mikro i małych firm. Jakie szanse na zatrudnienie mają mieszkańcy Bisztynka? Co ma do zaoferowania miasto?

Bisztynek – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Bisztynek jest małym miastem, liczy niespełna 2,4 tys. mieszkańców i zajmuje 2,2 kilometra kwadratowego. Jak zostało wspomniane na wstępie, stanowi siedzibę władz gminnych. Bisztynek to jedna z sześciu gmin powiatu bartoszyckiego, do którego należą także: dwie gminy miejskie – Bartoszyce, Górowo Iławeckie, gmina miejsko-wiejska Sępopol oraz dwie gminy wiejskie – Bartoszyce i Górowo Iławeckie.

Gmina miejsko-wiejska Bisztynek zajmuje teren 203 kilometrów kwadratowych, zamieszkuje ją łącznie z miastem 6,3 tys. osób. 

Bisztynek i okolice sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na łonie natury. Działają tu ośrodki rekreacyjne, jazdy konnej, dostępne są ścieżki rowerowe (m.in. trasa śladami starych zamków). Jeśli chodzi o zabytki, do najważniejszych należą kościoły, w tym kościół farny pw. św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa, Brama Lidzbarska, stare kamieniczki czy spichrz.

Na sieć komunikacyjną miasta składają się drogi lokalne, a także międzyregionalne – droga wojewódzka nr 594, prowadząca przez Reszel, Świętą Lipkę do Kętrzyna, droga krajowa nr 57, wiodąca z Bartoszyc do Pułtuska. Bisztynek z siedzibą władz powiatu – Bartoszycami – dzieli 21 km, z Olsztynem – 58 km. Niedaleko jest z Bisztynka do granicy Polski (będącej jednocześnie granicą województwa warmińsko-mazurskiego i zewnętrzną granicą Unii Europejskiej) z Obwodem Kaliningradzkim. Odległość od przejścia granicznego w Bezledach jest 38 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Bisztynek

Bisztynek to jedno z tych miast w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie życie toczy się spokojnym tempem. Gmina jest obszarem typowo rolniczym, a w mieście działają mikro i małe firmy, przede wszystkim nastawione na obsługę lokalnej społeczności.

W mieście zarejestrowane w REGON (wg stanu na 28.02.2021 r.) są 243 podmioty gospodarki narodowej. 231 to samozatrudnieni i mikrozakłady liczące do 9 pracowników. Poza nimi działa tu 9 małych podmiotów – od 10 do 49 pracujących oraz 3 średnie – generujące od 50 do 249 miejsc pracy.

Na terenach wiejskich gminy Bisztynek liczba podmiotów wynosi 176 i poza 6 małymi, wszystkie to mikrojednostki.

W całej gminie przeważa sektor prywatny. W sektorze publicznym działa 27 podmiotów – 18 mikro, 7 małych i 2 średniej wielkości.          
W mieście i gminie Bisztynek najwięcej jest:

  • podmiotów zajmujących się działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (19,3% ogółu podmiotów w gminie zarejestrowanych jest w tej sekcji PKD),
  • firm handlowych, zajmujących się naprawą pojazdów samochodowych (18,1% podmiotów),
  • przedsiębiorstw budowlanych (16,5% podmiotów).

Działa tu także wiele punktów usługowych, zakładów rzemieślniczych.

Samorząd zachęca nowych inwestorów do wyboru Bisztynka na miejsce prowadzenia biznesu. Znajdują się tu tereny inwestycyjne przystosowane do działalności przemysłowej, budownictwa czy usług.

Rynek pracy w mieście jest niewielki, dlatego szukając zatrudnienia, warto brać pod uwagę większy obszar. Kto ma szansę na wakat w obrębie powiatu, dowiemy się z badania Barometr zawodów. Zgodnie z nim lokalny rynek pracy w powiecie cechują spore dysproporcje między zapotrzebowaniem pracodawców i podażą pracy. Więcej jest grup zawodów, których przedstawiciele mają trudności ze znalezieniem pracy niż grup profesji deficytowych.

Duża nadwyżka kandydatów do pracy dotyczy: fotografów, pedagogów, pracowników administracyjnych i biurowych, pracowników biur podróży i organizatorów obsługi turystycznej oraz sekretarek i asystentek. W nadwyżce jest jednak również 17 innych zawodów w różnych branżach. Deficyt z kolei dotyczy 15 grup zawodów:

  • w branży budowlanej – murarzy i tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, robotników budowlanych,
  • w branży motoryzacyjnej, transportowej – kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechaników pojazdów samochodowych,
  • rzemieślników – fryzjerów, krawców i pracowników produkcji odzieży, kucharzy, piekarzy i spawaczy,
  • w branży usług medycznych i opiekuńczych – lekarzy, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej,
  • samodzielnych księgowych,
  • sprzedawców i kasjerów.

Zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia w powiecie bartoszyckim przewyższa zarówno poziom krajowy (6,5%), jak i średnią wojewódzką (10,7%) i wynosi 18,1% (stan na 28.02.2021 r.).

Szukaj pracy w mieście