Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

312 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 27108

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy ( praca do godz. 17-tej w wybrane dni)
- stres związany z obsługą klientów ( obywatele polscy, obywatele innych państw, podmioty prawne)
- zagrożenie korupcją ( praca na stanowisku wiąże się z wydawaniem szeregu zezwoleń i dokumentów
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • udzielanie informacji w zakresie legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców w celu ułatwienia klientom załatwienia sprawy (pojęcie legalizacji pobytu obejmuje kilkanaście różnorodnych postępowań)
 • analiza i uzupełnianie/gromadzenie materiału dowodowego w przydzielonych przez kierownika sprawach w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy (wezwania, przesłuchania świadków, stron, korespondencja z wieloma instytucjami, planowanie kolejności przeprowadzania dowodów w horyzoncie czasowym od 1 do 3 miesięcy)
 • przygotowanie projektu decyzji w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w celu przedłożenia kierownikowi oddziału do zatwierdzenia lub wprowadzenia stosownych poprawek
 • asysta przy wypełnianiu wniosków składanych przez klientów, wstępna analiza i selekcja dokumentów, w celu usprawnienia gromadzenia materiału dowodowego na późniejszym etapie postępowania
 • weryfikacja danych w systemie SIS, VIS oraz SRP, wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Pobyt oraz EZD w celu zapewnienia referencyjności systemów informatycznych
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych z pracy oddziału celem przedkładania raportów stosownym organom, jak Wojewoda Lubuski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • przekazywanie na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji informacji o cudzoziemcach i pracodawcach oraz pozyskiwanie informacji i opinii tych organów w celu zapewnienia współpracy i efektywności działania
 • realizowanie zadań związanych z wypłatą świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka zamierzających osiedlić się w Polsce w celu zapewnienia wsparcia osobom pochodzenia polskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy: o cudzoziemcach, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, znajomość zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • wiedza na temat sytuacji międzynarodowej, geografii, tendencji w migracji i powierzaniu pracy cudzoziemcom
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi edytora tekstów MS Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi systemu informatycznego "Pobyt" i SIS
 • szczególne uprawnienia: dostęp do systemu informatycznego „Pobyt” i SIS

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (815)
Wałbrzych (67)
Legnica (94)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (244)
Toruń (150)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (34)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (939)
Tarnów (62)
Nowy Sącz (61)
Mazowieckie:
Warszawa (2229)
Radom (169)
Płock (99)
Opolskie:
Opole (243)
Nysa (87)
Podkarpackie:
Rzeszów (166)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (154)
Suwałki (45)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (483)
Gdynia (205)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (578)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (128)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (676)
Kalisz (74)
Konin (59)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (337)
Koszalin (85)
Kołobrzeg (41)
Auchan (168)
Tesco (113)
Inditex (20)
Leroy Merlin (129)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (41)
Accenture (139)
Carrefour (141)
PKO BP (350)
PwC (38)
KPMG (27)
Orange (19)
IKEA (27)
Budimex (60)

Rekrutują z Praca.pl