Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Warszawa

5 dni temu

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 51681

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu,
- praca w pomieszczeniu biurowym,
- praca w godzinach 8.15 – 16.15,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- dojście i dojazdy do budynku są utwardzone,
- stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
- infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych przetwarzanych przez komórki organizacyjne KGSG,
 • prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania przez wykonawców merytorycznych dokumentów jawnych w celu zapewnienia właściwej ich ochrony,
 • systematyczne porządkowanie dokumentów znajdujących się w zasobach kancelarii oraz przygotowywanie ich do przekazania do archiwum zakładowego,
 • rozliczanie, na podstawie kart obiegowych, wykonawców merytorycznych z pobranych dokumentów, ewidencji pomocniczej, pieczęci oraz elektronicznych nośników informacji,
 • realizacja czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracyjnej (ePUAP) w Komendzie Głównej Straży Granicznej , w zastępstwie osoby upoważnionej,
 • prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom komórek organizacyjnych (wewnętrznych) KGSG, egzekwowanie potwierdzenia ich otrzymania lub ich zwrotu,
 • koordynowanie prawidłowego przygotowania materiałów archiwalnych oraz kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie dokumentacji archiwalnej, w celu przekazania jej do archiwum Zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu urządzeń ewidencyjnych, doświadczenie w archiwizacji dokumentów
 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • komunikatywność
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność pracy w zespole
 • czytelny charakter pisma
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • skrupulatność
 • terminowość
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje - np.: świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawień, referencje.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (633)
  Wałbrzych (63)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (252)
  Toruń (135)
  Lubelskie:
  Lublin (234)
  Chełm (36)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (809)
  Tarnów (79)
  Nowy Sącz (80)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1936)
  Radom (172)
  Płock (68)
  Opolskie:
  Opole (220)
  Nysa (63)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (168)
  Przemyśl (38)
  Podlaskie:
  Białystok (145)
  Suwałki (44)
  Łomża (32)
  Pomorskie:
  Gdańsk (484)
  Gdynia (271)
  Słupsk (67)
  Śląskie:
  Katowice (630)
  Częstochowa (150)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (190)
  Elbląg (96)
  Ełk (53)
  Wielkopolskie:
  Poznań (601)
  Kalisz (93)
  Konin (58)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (368)
  Koszalin (118)
  Kołobrzeg (54)
  Auchan (149)
  Tesco (63)
  Inditex (18)
  Leroy Merlin (116)
  Bricoman (12)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (63)
  Carrefour (173)
  PKO BP (294)
  PwC (18)
  KPMG (28)
  Orange (44)
  IKEA (45)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl