Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

35 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69764

Warunki pracy

Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
- praca administracyjno - biurowa,
- zagrożenie korupcją,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca pod presją czasu ze względu na dużą ilość spraw wpływających do Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

Zakres zadań

 • Prowadzi publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie oraz zamieszcza informacje w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ, w tym w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących inwestycji finansowanych w ramach polityki spójności, celem zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczących się postępowaniach oraz wpływania na procesy podejmowania decyzji, których skutki mają znaczenie dla społeczeństwa.
 • Prowadzi postępowania związane z udostępnianiem informacji o środowisku i informacji publicznej, w tym w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących inwestycji finansowanych w ramach polityki spójności, w celu zapewnienia szerokiego dostępu społeczeństwa do informacji z zakresu ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Kpa.
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej